Odwołania do KIO wnoszone przez PZPB – repozytorium wiedzy

 

 

 

 

Zamawiający: Gmina Miasto Łowicz

Nr KIO: 1386/17

Data złożenia odwołania:

Tytuł zamówienia:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu – Etap I.

STATUS: ODDALONE

Treść odwołania [PDF]

Odpowiedź zamawiającego [PDF]

Treść wyroku [PDF]

 

Przystępujący do odwołania:

 

Pozostałe dokumenty postepowania:

·         Wyciąg z KRS

·         Odpis wyroku KIO sygn. KIO 940/17, KIO 943/17

·         Zamówienie na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej

·         Projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Łańcucie

·         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wola Dalsza

·         Zamówienie na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Tarnowie

·         Projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Tanowie

·         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Tarnów

·         Zamówienie na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp. cz 1

·         Wynik przetargu - Gorzów Wlkp.

·         Zamówienie na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Maszewie

·         Informacja o wyniku postępowania - Maszewo

 

Dalsze działania:

 

 

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.

Nr KIO: 1117/17

Data złożenia odwołania:

Tytuł zamówienia:

Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego przekształcania odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych pn. „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2, w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy”

STATUS: UWZGLĘDNIONE

Treść odwołania [PDF]

Odpowiedź zamawiającego [PDF]

Treść wyroku [PDF]

 

Przystępujący do odwołania:

 

Pozostałe dokumenty postepowania:

·         Przystąpienie do postepowania odwoławczego

 

 

Dalsze działania:

 

 

Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin

Nr KIO: 1018/17

Data złożenia odwołania: 2017 – 05 – 19

Tytuł zamówienia:

Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego – etap III – Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej „Las Arkoński” do al. Wojska Polskiego).

STATUS:

Treść odwołania [PDF]

Odpowiedź zamawiającego [PDF]

Treść wyroku [PDF]

 

Przystępujący do odwołania:

 

Pozostałe dokumenty postepowania:

 

 

Dalsze działania:

Termin rozprawy: 05.06.2017 r., godz. 13:00

 

Zamawiający: GDDKiA O/Rzeszów

Nr KIO: 2280/16

Data złożenia odwołania: 2016 – 12 – 02

Tytuł zamówienia:

Całoroczne kompleksowe utrzymanie autostrady A4 na odcinku Rzeszów Wschód (bez węzła) do Jarosław Zachód (z węzłem) wraz ze wszystkimi elementam i administrowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie.

STATUS: UWZGLĘDNIONE

Treść odwołania [PDF]

Odpowiedź zamawiającego [PDF]

Treść wyroku [PDF]

 

Przystępujący do odwołania:

·         SAFEROAD GRAWIL

·         FB SERWIS

 

Pozostałe dokumenty postepowania:

 

 

Dalsze działania:

BRAK 

 

Zamawiający: GDDKiA O/Rzeszów

Nr KIO: 2177/16

Data złożenia odwołania: 2016 – 11 – 17

Tytuł zamówienia:

Zaprojektowanie i Budowa Obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK-77 (dł. ok. 15,3 km) wraz z Infrastrukturą Techniczną, Budowlami i Urządzeniami Budowlanymi.

STATUS: UWZGLĘDNIONE

Treść odwołania [PDF]

Odpowiedź zamawiającego [PDF]

Treść wyroku [PDF]

 

Przystępujący do odwołania:

·         ENERGOPOL SZCZECIN

·         BUDIMEX

·         STRABAG

 

Pozostałe dokumenty postepowania:

 

 

Dalsze działania:

BRAK 

 

Zamawiający: GDDKiA O/Łódź

Nr KIO: 2164/16

Data złożenia odwołania: 2016 – 11 – 14

Tytuł zamówienia:

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Koniec obw. Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ”.

 

STATUS: UWZGLĘDNIONE

Treść odwołania [PDF]

Odpowiedź zamawiającego [PDF]

Treść wyroku [PDF]

 

Przystępujący do odwołania:

·         BUDIMEX

·         SALINI

·         ENERGOPOL SZCZECIN

·         PORR

·         STRABAG

·         MOTA-ENGIL

 

Pozostałe dokumenty postepowania:

 

 

Dalsze działania:

BRAK 

 

Zamawiający: GDDKiA O/Warszawa

Nr KIO: 1978/16

Data złożenia odwołania: 2016 – 10 – 17

Tytuł zamówienia:

Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Zakręt” (z węzłem) – węzeł „Lubelska” (bez węzła) o długości około 2,5 km.

 

STATUS: UWZGLĘDNIONE CZĘŚCIOWO  

Treść odwołania [PDF]

Odpowiedź zamawiającego [PDF]

Treść wyroku [PDF]

 

Przystępujący do odwołania:

·         BUDIMEX

·         WARBUD

·         PORR

 

Pozostałe dokumenty postepowania:

 

 

Dalsze działania:

WSZCZĘTO PROCEDURĘ SKARGI NA WYROK KIO

 

 

Zamawiający: GDDKiA O/Warszawa

Nr KIO: 1915/16

Data złożenia odwołania: 2016 – 10 – 10

Tytuł zamówienia:

Projekt i budowa węzła Lubelska na przecięciu dróg ekspresowych S17 i S2 do autostrady A2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlamii urządzeniami budowlanymi .

 

STATUS: UWZGLĘDNIONE CZĘŚCIOWO  

Treść odwołania [PDF]

Odpowiedź zamawiającego [PDF]

Treść wyroku [PDF]

 

Przystępujący do odwołania:

·         BUDIMEX

·         WARBUD

·         PORR

 

Pozostałe dokumenty postepowania:

 

 

Dalsze działania:

BRAK 

 

Zamawiający: GDDKiA O/Warszawa

Nr KIO: 1916/16

Data złożenia odwołania: 2016 – 10 – 10

Tytuł zamówienia:

Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” z podziałem na zadania:

 

Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km”.

 

Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km.

STATUS: UWZGLĘDNIONE CZĘŚCIOWO 

Treść odwołania [PDF]

Odpowiedź zamawiającego [PDF]

Treść wyroku [PDF]

 

Przystępujący do odwołania:

·         BUDIMEX

 

Pozostałe dokumenty postepowania:

 

 

Dalsze działania:

BRAK 

 

Zamawiający: GDDKiA O/Warszawa

Nr KIO: 1883/16

Data złożenia odwołania: 2016 – 10 – 07

Tytuł zamówienia:

Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek „C” od węzła „Tarczyn Północ” (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7 – długość odcinka ok. 7,89 km.

STATUS: ODDALONE

 

Treść odwołania [PDF]

Odpowiedź zamawiającego [PDF]

Treść wyroku [PDF]

 

Przystępujący do odwołania:

·         STRABAG

·         BUDIMEX

·         SKANSKA

·         PORR

·         WARBUD

·         MOTA-ENGIL

 

Pozostałe dokumenty postepowania:

 

 

Dalsze działania:

BRAK 

 

Zamawiający: GDDKiA O/Warszawa

Nr KIO: 1884/16

Data złożenia odwołania: 2016 – 10 – 07

Tytuł zamówienia:

Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek „B” od węzła „Lesznowola” (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ” (z węzłem) – długość odcinka ok. 14,80 km.

STATUS: ODDALONE

 

Treść odwołania [PDF]

Odpowiedź zamawiającego [PDF]

Treść wyroku [PDF]

 

Przystępujący do odwołania:

·         STRABAG

·         BUDIMEX

·         SKANSKA

·         PORR

·         WARBUD

·         MOTA-ENGIL

 

Pozostałe dokumenty postepowania:

 

 

Dalsze działania:

BRAK

 

 

Zamawiający: GDDKiA O/Warszawa

Nr KIO: 1885/16

Data złożenia odwołania: 2016 – 10 – 07

Tytuł zamówienia:

Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek „A” od węzła „Lotnisko” (bez węzła) do węzła „Lesznowola” (z węzłem) – długość odcinka ok. 6.64 km. 

STATUS: ODDALONE

 

Treść odwołania [PDF]

Odpowiedź zamawiającego [PDF]

Treść wyroku [PDF]

 

Przystępujący do odwołania:

·         STRABAG

·         BUDIMEX

·         SKANSKA

·         PORR

·         WARBUD

·         MOTA-ENGIL

 

Pozostałe dokumenty postepowania:

·         Sprawozdanie IBDiM [PDF]

·         Sprawozdanie TRA [PDF]

·         Badania Politechniki Białotsockiej [PDF]

·         Badania IBDiM [PDF]

·         Pismo przygotowawcze odwołującego [PDF]

·         Decyzja o zmianie SIWZ + wykaz zmian [PDF]

 

 

Dalsze działania:

BRAK