Przedstawiamy wstępną wersję modelowego programu praktycznej nauki zawodu dla następujących zawodów branży budowlanej:

 1. betoniarz-zbrojarz
 2. cieśla
 3. dekarz
 4. kamieniarz
 5. kominiarz
 6. monter izolacji budowlanych
 7. monter izolacji przemysłowych
 8. monter konstrukcji budowlanych
 9. monter stolarki budowlanej
 10. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 11. murarz-tynkarz
 12. technik budownictwa
 13. technik renowacji elementów architektury
 14. technik robót wykończeniowych w budownictwie
 15. zdun

Powyższe programy zostały opracowane w oparciu o podstawy programowe ujęte w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego, opublikowanego w dniu 21.12.2018 r.

Informacja o terminie II spotkania Rady Programowej

W dniu 23 stycznia 2019 r. zaplanowane jest II spotkanie Rady Programowej projektu Nasz Uczeń. Nasz Pracownik.
Tematem spotkania będzie dyskusja nad rozwiązaniami i koncepcją w zakresie praktycznej nauki zawodu dla branży budowlanej w oparciu o nowe podstawy programowe opublikowane w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego z dnia 21.12.2018 r.

 

Informacja o terminie II spotkania Rady Programowej

W dniu 23 stycznia 2019 r. zaplanowane jest II spotkanie Rady Programowej projektu Nasz Uczeń. Nasz Pracownik.
Tematem spotkania będzie dyskusja nad rozwiązaniami i koncepcją w zakresie praktycznej nauki zawodu dla branży budowlanej w oparciu o nowe podstawy programowe opublikowane w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego z dnia 21.12.2018 r.

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego

W dniu 21.12.2018 r. opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego.
Projekt rozporządzenia wraz ze wszystkimi załącznikami dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny
link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319376/katalog/12559303#12559303

 

I spotkanie Rady Programowej

W dniu 29 listopada 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie Rady Programowej, na którym szerokie grono przedstawicieli szkół kształcących w zawodach budowlanych, centrów kształcenia oraz pracodawców rozmawiało na temat modelowego programu praktycznej nauki zawodu. Podczas spotkania omówiono główne aspekty jakie powinny znaleźć się w opracowywanym programie. Członkowie Rady Programowej wymienili się doświadczeniami w zakresie praktycznej nauki zawodu, w tym w szczególności stosowanych w szkołach rozwiązań oraz trudności z jakimi się borykają placówki edukacyjne oraz pracodawcy w procesie kształcenia uczniów.

Notatka z I  spotkania Rady Programowej

Pismo PZPB do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej