PZPB Partnerem I Polskiego Kongresu Prawa Budowlanego, 24-26 czerwca, Warszawa

2019-05-23T10:45:15+02:00

Już 24-26 czerwca 2019 r. w Warszawie odbędzie się pierwsza edycja Polskiego Kongresu Prawa Budowlanego a PZPB został partnerem tego istotnego dla branży wydarzenia. Konferencja jest skierowana do osób zainteresowanych szeroko pojętą tematyką inwestycyjno-budowlaną. Zaproszeni eksperci omówią zagadnienia prawa budowlanego (w tym projektu nowelizacji), zagospodarowania przestrzennego, ustaw środowiskowych mających wpływ na proces budowlany, kontraktów budowlanych