Aktualności

PZPB | Ankieta Covid-19 – 02.04.20

2020-04-03T13:06:16+02:00

Mając na uwadze szereg wątpliwości i spodziewane trudności na budowach, PZPB przygotował ankietę monitorującą sytuację i występujące lub przewidywane w najbliższej przyszłości zagrożenia wywołane epidemią koronawirusa. Ankietę wypełniają firmy członkowskie PZPB a my opracowujemy dane i przesyłamy je raz w tygodniu do Ministerstwa Rozwoju. Poniżej publikujemy wyniki ostatniego raportu wraz z krótką interpretacją danych. Plik

PZPB | Ankieta Covid-19 – 02.04.202020-04-03T13:06:16+02:00

Nowe wytyczne GDDKiA i Min. Zdrowia dot. odległości między stanowiskami pracy na budowach

2020-04-01T13:56:40+02:00

W ślad za dzisiejszymi rozmowami z administracją  oraz formalnym wnioskiem PZPB o wyjaśnienie kwestii odległości 1.5 metra między stanowiskami pracy, przesyłamy w załączeniu opublikowana przed chwilą przez GDDKiA aktualizację komunikatu ws stosowania wytycznych MZ i służb epidemiczno-sanitarnych na budowach. Komunikat GDDKIA jest, wedle uzyskanej przez nas informacji, uzgodniony z MZ i GIS. Tym samym komunikat

Nowe wytyczne GDDKiA i Min. Zdrowia dot. odległości między stanowiskami pracy na budowach2020-04-01T13:56:40+02:00

Apel Rady Przedsiębiorczości

2020-03-31T11:31:54+02:00

W uchwalonej w sobotę rano przez Sejm RP tzw. Tarczy Antykryzysowej nie uwzględniono zasadniczych postulatów polskich przedsiębiorców, reprezentowanych w Radzie Przedsiębiorczości. Oznacza to, że dramatyczna sytuacja pracowników i firm w Polsce będzie z każdym dniem się zaostrzać. Upadłości firm i utrata miejsc pracy przez setki tysięcy pracowników jest kwestią najbliższej przyszłości. Poniżej publikujemy apel Rady

Apel Rady Przedsiębiorczości2020-03-31T11:31:54+02:00

Nowelizacja ust. z 2.03 o szczeg. rozwiązaniach związ. z zapobieganiem COVID-19 – stanowisko PZPB

2020-03-30T17:09:48+02:00

PZPB w dniu dzisiejszym skierował pismo do Minister Emilewicz i Ministra Adamczyka. Tym razem odnieśliśmy się do zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374). Niestety w ocenie Związku proponowane zapisy

Nowelizacja ust. z 2.03 o szczeg. rozwiązaniach związ. z zapobieganiem COVID-19 – stanowisko PZPB2020-03-30T17:09:48+02:00

Największe organizacje biznesu jednoczą siły w walce z kryzysem

2020-03-25T11:20:23+01:00

W związku z bardzo trudną sytuacją gospodarczą, osiem wiodących organizacji przedsiębiorców i pracodawców podjęło decyzję o reaktywacji Rady Przedsiębiorczości. Do Rady przystąpiła Federacja Przedsiębiorców Polskich (PZPB jest organizacją członkowską FPP), ABSL, Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Business Center Club i Związek Rzemiosła Polskiego. Organizacje apelują do rządu o rozszerzenie zapisów

Największe organizacje biznesu jednoczą siły w walce z kryzysem2020-03-25T11:20:23+01:00

COVID-19 i tarcza antykryzysowa – opracowanie zagadnień

2020-03-24T15:24:33+01:00

Wobec propozycji zmian i uzupełnień przedstawionych przez rząd (m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw), poniżej publikujemy opracowanie proponowanych rozwiązań z podziałem na konkretne, istotne dla branży zagadnienia.  Dziękujemy Zespołowi SDZLEGAL Schindhelm😊 Informacja prawna

COVID-19 i tarcza antykryzysowa – opracowanie zagadnień2020-03-24T15:24:33+01:00

Pismo PZPB i OIGD z rekomendacjami branży do Min. Emilewicz i Min. Adamczyka

2020-03-23T15:12:09+01:00

PZPB i OIGD w imieniu sektora budownictwa skierowały na ręce Minister J. Emilewicz i Ministra A. Adamczyka pismo przedstawiające ocenę sytuacji i kluczowe rekomendacje branży. Sytuacja w Polsce, również na budowach, z dnia na dzień staje się coraz groźniejsza. Pomimo środków i zaleceń oraz procedur zarządzania w sytuacji kryzysowej, rozszerzanie się choroby w warunkach prowadzonych

Pismo PZPB i OIGD z rekomendacjami branży do Min. Emilewicz i Min. Adamczyka2020-03-23T15:12:09+01:00

PZPB | Raport z badania sektora budowlanego 2019

2020-03-20T14:37:13+01:00

Poniżej publikujemy raport przygotowany przez BGK przy współpracy z czterema wiodącymi organizacjami branży budowlanej: Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa, Polskim Stowarzyszeniem Branży Elektroenergetycznej i Polskim Klastrem Eksporterów Budownictwa. Celem raportu była diagnoza stanu sektora budowlanego w roku 2019 oraz charakterystyka jego potencjału, barier rozwojowych i perspektyw w najbliższej przyszłości. Wnioski płynące z

PZPB | Raport z badania sektora budowlanego 20192020-03-20T14:37:13+01:00

Alert prawny | COVID-19 – sytuacja nadzwyczajna jako siła wyższa

2020-03-18T11:15:56+01:00

Bieżąca sytuacja w Polsce związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 już wpływa na sytuację gospodarczą, w tym sytuację branży budowlanej. Z prawnego punktu widzenia mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną, która może być uznana za siłę wyższą. Wykonawcy powinni skorzystać z instrumentów prawnych, które pozwalają ograniczyć ich odpowiedzialność i zabezpieczyć swoje interesy w tym kryzysowym

Alert prawny | COVID-19 – sytuacja nadzwyczajna jako siła wyższa2020-03-18T11:15:56+01:00

BIM Standard PL – konsultacje projektu

2020-03-24T15:02:23+01:00

Zostały zakończone prace nad pierwszym etapem projektu BIM Standard PL, w których liderem był PZPB, zaś wiodącymi partnerami PZiTB, SARP a także Warbud, Budimex, PORR, Skanska i Peri. Rezultaty tych prac w postaci opracowanego dokumentu oraz szablonów, schematów i tabel umieszczamy poniżej z opcją do pobrania. Zapraszamy Państwa do konsultacji branżowych BIM Standard PL poprzez

BIM Standard PL – konsultacje projektu2020-03-24T15:02:23+01:00