Aktualności

Sytuacja w budownictwie – wnioski po dzisiejszej konferencji Premiera Morawieckiego z komentarzem Jana Stylińskiego, prezesa PZPB

2020-04-15T14:51:49+02:00

- Armageddonu w budownictwie ani innej katastrofy o biblijnych rozmiarach na horyzoncie nie widać. Tym bardziej w świetle dzisiejszych informacji premiera Morawieckiego i ministra Adamczyka. - W ostatnich tygodniach PZPB informowało, że budowy pracują, nie ma zejść ani zatrzymań prac. Po raz pierwszy od lat współpraca z PLK czy GDDKIA jest bardzo dobra: przyspieszanie płatności,

Sytuacja w budownictwie – wnioski po dzisiejszej konferencji Premiera Morawieckiego z komentarzem Jana Stylińskiego, prezesa PZPB2020-04-15T14:51:49+02:00

PZPB | Pismo do GDDKiA dot. ujednolicenia stanowisk w Matrycy Ryzyk

2020-04-09T14:56:40+02:00

Poniżej publikujemy treść wspólnego pisma PZPB, OIGD, SIDIR, PSWNA i PKD skierowanego do GDDKiA z prośbą o podjęcie działań w celu wypełnienia założeń realizacji umów o roboty budowlane w zakresie przypisania ryzyk zgodnie z uchwaloną przez Radzę Ekspertów „Matrycą Ryzyk”.   Treść Uchwały dot. Matrycy ryzyk

PZPB | Pismo do GDDKiA dot. ujednolicenia stanowisk w Matrycy Ryzyk2020-04-09T14:56:40+02:00

Opracowanie prawno-porównawcze dot. wpływu COVID-19 na branżę budowlaną

2020-04-09T11:37:26+02:00

Poniżej publikujemy uzupełnione opracowanie prawno-porównawcze przygotowane przez kancelarię CMS dot. wpływu COVID-19 na branżę budowlaną, uzupełnione o kolejne jurysdykcje (ze wzgl. na dynamiczną sytuację w większości krajów). Wersja online dostępna pod linkiem: https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-covid-19-impact-on-construction-industry Załączony przewodnik zawiera zmiany w zakresie następujących jurysdykcji: Austria Belgia Bułgaria Republika Czeska Finlandia Peru Rumunia Rosja Ukraina

Opracowanie prawno-porównawcze dot. wpływu COVID-19 na branżę budowlaną2020-04-09T11:37:26+02:00

PZPB | Ankieta Covid-19 – 02.04.20

2020-04-03T13:06:16+02:00

Mając na uwadze szereg wątpliwości i spodziewane trudności na budowach, PZPB przygotował ankietę monitorującą sytuację i występujące lub przewidywane w najbliższej przyszłości zagrożenia wywołane epidemią koronawirusa. Ankietę wypełniają firmy członkowskie PZPB a my opracowujemy dane i przesyłamy je raz w tygodniu do Ministerstwa Rozwoju. Poniżej publikujemy wyniki ostatniego raportu wraz z krótką interpretacją danych. Plik

PZPB | Ankieta Covid-19 – 02.04.202020-04-03T13:06:16+02:00

Nowe wytyczne GDDKiA i Min. Zdrowia dot. odległości między stanowiskami pracy na budowach

2020-04-01T13:56:40+02:00

W ślad za dzisiejszymi rozmowami z administracją  oraz formalnym wnioskiem PZPB o wyjaśnienie kwestii odległości 1.5 metra między stanowiskami pracy, przesyłamy w załączeniu opublikowana przed chwilą przez GDDKiA aktualizację komunikatu ws stosowania wytycznych MZ i służb epidemiczno-sanitarnych na budowach. Komunikat GDDKIA jest, wedle uzyskanej przez nas informacji, uzgodniony z MZ i GIS. Tym samym komunikat

Nowe wytyczne GDDKiA i Min. Zdrowia dot. odległości między stanowiskami pracy na budowach2020-04-01T13:56:40+02:00

Apel Rady Przedsiębiorczości

2020-03-31T11:31:54+02:00

W uchwalonej w sobotę rano przez Sejm RP tzw. Tarczy Antykryzysowej nie uwzględniono zasadniczych postulatów polskich przedsiębiorców, reprezentowanych w Radzie Przedsiębiorczości. Oznacza to, że dramatyczna sytuacja pracowników i firm w Polsce będzie z każdym dniem się zaostrzać. Upadłości firm i utrata miejsc pracy przez setki tysięcy pracowników jest kwestią najbliższej przyszłości. Poniżej publikujemy apel Rady

Apel Rady Przedsiębiorczości2020-03-31T11:31:54+02:00

Nowelizacja ust. z 2.03 o szczeg. rozwiązaniach związ. z zapobieganiem COVID-19 – stanowisko PZPB

2020-03-30T17:09:48+02:00

PZPB w dniu dzisiejszym skierował pismo do Minister Emilewicz i Ministra Adamczyka. Tym razem odnieśliśmy się do zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374). Niestety w ocenie Związku proponowane zapisy

Nowelizacja ust. z 2.03 o szczeg. rozwiązaniach związ. z zapobieganiem COVID-19 – stanowisko PZPB2020-03-30T17:09:48+02:00

Największe organizacje biznesu jednoczą siły w walce z kryzysem

2020-03-25T11:20:23+01:00

W związku z bardzo trudną sytuacją gospodarczą, osiem wiodących organizacji przedsiębiorców i pracodawców podjęło decyzję o reaktywacji Rady Przedsiębiorczości. Do Rady przystąpiła Federacja Przedsiębiorców Polskich (PZPB jest organizacją członkowską FPP), ABSL, Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Business Center Club i Związek Rzemiosła Polskiego. Organizacje apelują do rządu o rozszerzenie zapisów

Największe organizacje biznesu jednoczą siły w walce z kryzysem2020-03-25T11:20:23+01:00