Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 2 lutego 2017 roku, minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz wiceminister Jerzy Szmit zapowiedzieli zmiany zmierzające ku optymalizacji realizacji inwestycji drogowych. Dotyczą one przede wszystkim zrównoważonego podziału ryzyk w kontraktach budowlanych. Nowe umowy mają obowiązywać od drugiego kwartału bieżącego roku.

Wprowadzenie tak długo oczekiwanych przez branżę zmian jest możliwe m.in. dzięki dobrej współpracy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zarówno z przedstawicielami zamawiających, jak i organizacjami skupiającymi firmy wykonawcze.

Polski Związek Pracodawców Budownictwa reprezentował na spotkaniu prezes Jan Styliński. W spotkaniu uczestniczyli również: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk, prezes Zarządu Polskiego Kongresu Drogowego Zbigniew Kotlarek, prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców Tomasz Latawiec oraz członek SIDiR Michał Skorupski.

Wypracowane rozwiązania są efektem szerokiego dialogu z wykonawcami prowadzonego za pośrednictwem powołanej przez ministra Adamczyka w maju 2016 roku Rady Ekspertów. W jej pracach uczestniczy trzech przedstawicieli PZPB: Piotr Kledzik (Przewodniczący Rady PZPB), Rafał Sebastian Bałdys (Wiceprezes PZPB) i Cezary Saganowski (EGIS Poland).

Rada dotychczas opracowała i przyjęła:

  • alokację ryzyk (tzw. matrycę ryzyk) w kontraktach na roboty inżynieryjne liniowe w modelu „zaprojektuj i wybuduj” (kiedy projekt jest dostarczany przez wykonawcę) – jako podstawę do opracowania wzorca umowy na realizacje zamówienia,
  • katalog pozacenowych kryteriów oceny ofert z podziałem na roboty budowlane (duże kontrakty), projektowanie, nadzory w postępowaniach przetargowych o udzielenie zamówienia.

Na tej podstawie już przygotowano pierwsze postępowania przetargowe na budowę trasy Via Baltica. Będzie to projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn: odcinek węzeł Łomża Zachód – węzeł Kolno oraz odcinek węzeł Kolno – węzeł Stawiski.

Oczekiwania branży budowlanej, niemożliwe przez długie lata do wprowadzenia do kontraktów, okazały się jednak możliwe i zostały w przytłaczającej mierze uwzględnione – powiedział Jan Styliński, prezes PZPB.

Fot. MIB.GOV.PL

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl