Prezes PZPB

Jan Styliński

Wiceprezes Zarządu PZPB

Rafał Bałdys

Przewodniczący Rady PZPB

Piotr Kledzik – PORR Polska Infrastructure S.A.

Dariusz Blocher (Wiceprzewodniczący) – Budimex SA

Józef Zubelewicz (Wiceprzewodniczący) – ERBUD S.A.

Członkowie Rady PZPB

Bogdan Czapczuk  – F.B.I. TASBUD S.A.

Piotr Janeczek – Stalprodukt S.A.

Adam Kulikowski – Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

Rafał Lipiński – SEEN Holding Sp. z o.o.

Leszek Gołąbiecki – UNIBEP S.A.

Eric Rouffet – EUROVIA POLSKA S.A.

Cezary Saganowski – ZPBUI

Paulo Silva – MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.

Henryk Siodmok – Atlas Sp. z o.o.

Alfred Watzl – STRABAG Sp. z o.o.

Zbigniew Winkiel – Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne

 

Komisja Rewizyjna PZPB

Jan Czyżyk (Przewodniczący) – INSTAL WARSZAWA S.A.

Janusz Sobieraj (Wiceprzewodniczący) – Korporacja Radex S.A.

Dariusz Skowroński – UNIBEP S.A.

 

Sąd Koleżeński PZPB

Piotr Rotter – INTERTOLL CONSTRUCTION Sp. z o.o.

Janusz Zaleski – ELJAKO- AL Sp. z o.o.

Sławomir Janusz Żubrycki – PPU Palisander Sp. z o.o.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl