Od wielu lat branża drogowa zgłasza wątpliwości dotyczące metodyki badań i wymagań dotyczących właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych.

Jak na razie – mimo licznych argumentów przedstawianych w imieniu branży przez takie organizacje jak Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa i Polskie Stowarzyszenie Wytwórców Nawierzchni Asfaltowych  – nie uwzględniono postulowanych zapisów w tej sprawie.

Organizacje zwracają uwagę na fakt, że z technicznego punktu widzenia współczynnik tarcia nawierzchni zmienia się w czasie jej użytkowania. Nieuzasadnione są zatem oczekiwania spełnienia niemożliwych do osiągnięcia parametrów nawierzchni. Taki stan rzeczy generuje szereg problemów –  zarówno już w trakcie odbiorów, jak i w okresie gwarancyjnym. W reakcji na tę sytuację, ze względu na brak jednoznacznego określenia metody badawczej jak i interpretacji wyników, OIGD, PZPB i PSWNA zwróciły się do ministra Jerzego Szmita z prośbą o nowelizację obecnie obowiązującego rozporządzenia.

Wspólne pismo OIGD, PZPB i PSWNA (PDF)

Załącznik nr 1 (PDF)

Załącznik nr 2 (PDF)

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl