19 kwietnia podczas Walnego Zgromadzenia firm członkowskich PZPB Pani Minister Anna Zalewska w imieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej podpisała porozumienie z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa w zakresie współdziałania na rzecz rozwoju szkolnictwa branżowego i technicznego.

Tematem Porozumienia jest podnoszenie jakości i efektywności kształcenia technicznego oraz dostosowywanie programu nauczania i praktyk do faktycznego zapotrzebowania rynku na nowe grupy wykwalifikowanych zawodowo pracowników. Cieszymy się, że PZPB w imieniu firm członkowskich będzie miał wpływ na rozbudowę Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, na współpracę z kuratorami oświaty na szczeblu lokalnym, będzie wspierał m.in. wprowadzanie nowych zawodów do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz otrzyma wsparcie MEN w realizacji praktycznej nauki zawodu.

 

 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl