Projekty PZPB

Poświęcona projektowaniu, w wyposażaniu w infrastrukturę i utrzymaniu dróg oraz bezpieczeństwu pracy, połączona z crash testami urządzeń bezpieczeństwa. Konferencję wspierają sygnatariusze Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Uroczyste, jubileuszowe spotkanie zaproszonych Gości Specjalnych połączone z koncertem w Filharmonii Narodowej.

  • Wieczór Wigilijny branży Infrastruktury i Budownictwa

Doroczne, przedświąteczne spotkanie w Galerii Porczyńskich w gronie osób i firm zaprzyjaźnionych.

  • Bal Charytatywny PZPB – 10. lutego 2018

Już drugie spotkanie zaproszonych Gości, którego celem jest wsparcie finansowe określonej organizacji za pomocą środków uzyskanych z licytacji dzieł sztuki pozyskanych w ramach programu BAIK (Budownictwo, Architektura, Infrastruktura i Kultura).

 

 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl