Rosnące ceny mieszkań w Polsce to efekt m.in. oparcia procesu budowlanego o przestarzałe technologie, braku wystarczającej liczby pracowników i niestabilnych cen materiałów budowlanych, natomiast celem programu Mieszkanie Plus jest obniżenie kosztu produkcji mieszkań na rynku. Dlatego też pojawiła się potrzeba radykalnego zwiększenia udziału nowoczesnej prefabrykacji, która pozwoli na wzrost efektywności realizowanych inwestycji mieszkaniowych.
Ogłoszony przez BGKN konkurs ma na celu przygotowanie podstaw do pełnego wykorzystania potencjału technologicznego i wdrożenia w Polsce współczesnego prefabrykowanego budownictwa mieszkaniowego. Przedmiotem konkursu jest opracowanie prefabrykowanego systemu zabudowy mieszkaniowej, zgodnego z podstawową typologią budynków na bazie wcześniej sporządzonych rozwiązań i wytycznych architektonicznych. Prefabrykowany system zabudowy powinien ograniczać czasochłonność wykonywanych prac oraz być spójny technicznie i technologicznie.

– Dostrzeżenie możliwości zastosowania technologii prefabrykacji w programie Mieszkanie Plus stanowi bardzo racjonalne spojrzenie na rozwiązywanie problemów budownictwa mieszkaniowego w Polsce – stwierdził Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. – Współczesna prefabrykacja jest skuteczną formą budownictwa mieszkaniowego, wykorzystywaną w wielu wysoko rozwiniętych krajach Europy. Nowoczesna i szybka metoda budowy domów w technologiach prefabrykowanych  z pewnością przyczyni się do zwiększenia efektywności w realizacji inwestycji.

Prefabrykacja jest nowoczesną i efektywną formą budownictwa, która może pomóc skutecznie rozwiązać problem niedoboru mieszkań i rosnących kosztów pracy, przy zachowaniu wysokich standardów realizowanych inwestycji. Wyzwaniem jest fakt, że osiedla z tzw. wielkiej płyty, nastawione na liczbę budowanych mieszkań, a nie ich jakość, na wiele lat zniekształciły obraz budownictwa prefabrykowanego w Polsce. Z uwagi na popełnione wówczas błędy budownictwo to stało się synonimem anonimowej i monotonnej przestrzeni oraz niskiego standardu architektonicznego.

Polski Związek Pracodawców Budownictwa współpracuje z BGK Nieruchomości przy organizacji Konkursu, a Jan Styliński, prezes Związku, został powołany do grona ekspertów nadzorujących jego przebieg i opiniujących otrzymane zgłoszenia.
Termin składania zgłoszeń mija 17 września br. a ogłoszenie wyników jest planowane 14 grudnia.
Szczegóły znajdują się na stronie www.bgkn.pl.

ETAP KWALIFIKACJI

  • Składanie pytań przez zainteresowanych udziałem w Konkursie do dnia 03.09.2018r.
  • Publikacja odpowiedzi na pytania zainteresowanych uczestnictwem w konkursie na platformie internetowej Organizatora do dnia 10.09.2018
  • Rejestracja zainteresowanych udziałem w konkursie na Platformie internetowej do dnia 12.09.2018 godz. 24:00
  • Termin składania zgłoszeń do konkursu w siedzibie Organizatora – 17.09.2018 do godz. 16:00
  • Obrady Sądu Konkursowego w Warszawie 19-20.09.2018
  • Ogłoszenie listy zespołów zakwalifikowanych do konkursu 21.09.2018

Regulamin konkursu
Załączniki do regulaminu
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3a
Załącznik 3b
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl