Raport “Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE”

W imieniu PZPB i Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, zapraszamy do zapoznania się raportem dotyczącym funkcjonowania środków ochrony prawnej w krajach Unii Europejskiej.
W opracowaniu pojawiają się między innymi propozycje dotyczące wydłużenia terminów na złożenie skargi, obniżenia opłaty za wnoszenie środków ochrony prawnej oraz wprowadzenia obowiązku przekazania stronom i uczestnikom pism procesowych przed rozprawą.
Autorzy raportu (Anna Szymańska, dr Wojciech Hartung i dr Piotr Bogdanowicz) zalecają też ustanowienie jednego sądu do rozpatrywania odwołań od orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.stowarzyszeniepzp.pl a sam raport można pobrać tu: Raport SPZP

 

Przewodnik po statystycznym ujęciu PPP

Niemal dwa lata temu Komisja Europejska oraz Europejski Bank Inwestycyjny uruchomiły Plan inwestycyjny dla Europy, który ma wspierać ożywienie gospodarcze poprzez stymulowanie dodatkowych inwestycji w realną gospodarkę. Plan inwestycyjny dla Europy to nie tylko inwestycje z wykorzystaniem środków publicznych, to także sposób na zaangażowanie kapitału i wiedzy organizacji prywatnych.
Dlatego też oczekuje się, że przedsięwzięcia Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) odegrają istotną rolę w skierowaniu europejskich inwestycji infrastrukturalnych na właściwe tory. Doświadczenie pokazuje, że odpowiednio wykorzystane PPP mogą poprawić efektywne gospodarowanie środkami w zakresie inwestycji i usług publicznych („value for money”).

European Construction Sector Observatory: Analytical Report – Stimulating favourable investment conditions

Raport stworzony przez ECSO, analizujący trendy inwestycyjne w 10 wybranych państwach członkowskich UE.

 

 

McKinsey Global Institute, Reinventing Construction: A Route To Higher Productivity

Tak dobrego raportu dotyczącego rozwoju budownictwa nie było od dawna. Firma McKinsey&Company w ramach prac McKinsey Global Institute (MGI) opracowała w tym roku raport pt. „Wymyślić budownictwo na nowo – droga do wyższej produktywności”.
Raport McKinsey&Company obejmuje cały globalny rynek budownictwa, a punktem wyjścia do analizy problemów jest badanie produktywności tego sektora. Każdego roku na świecie wydatki na budownictwo i sektory powiązane sięgają blisko 10 bilionów dolarów, co odpowiada ok. 13 proc. globalnego PKB. Na całym świecie sektor budowlany zatrudnia 7 proc. populacji czynnej zawodowo. Autorzy dowodzą, że gdyby produktywność w budownictwie wzrosła do poziomu wzrostów innych sektorów produkcji na przestrzeni ostatnich 20 lat, wówczas wartość dodana budownictwa wynosiłaby rocznie 1,6 biliona dolarów, co przyczyniłoby się do wzrostu globalnego PKB o 2 proc. rocznie. Nie są to tylko rozważania teoretyczne; autorzy dowodzą, że udało im się zdiagnozować główne przyczyny, dla których branża budowlana rozwija się w tempie przemieszczania się lodowca i rekomenduje na ich podstawie wdrożenie mechanizmów, które podniosą efektywność tego sektora gospodarki.

McKinsey&Company, Polska 2025 – Nowy motor wzrostu w Europie

Raport „Polska 2025” powstał z okazji 25. rocznicy rozpoczęcia transformacji w Polsce oraz 20-lecia założenia biura McKinsey & Company w Warszawie. Z analiz wynika, że w ciągu najbliższych 10 lat Polska ma ogromną szansę przyspieszyć tempo rozwoju gospodarczego. Raport powstał z inspiracji debatą na temat innowacyjnej polityki przemysłowej, rozpoczętą przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego podczas Gospodarczego Trójkąta Weimarskiego w lutym 2014 r.

 

Crossrail Sustainability Report 2016

Do 2030 r. populacja Londynu ma wzrosnąć do 10 milionów. To stawia przed administracją wyzwanie zapewnienia mieszkańcom sprawnej komunikacji. Londyńska kolej to największy projekt infrastrukturalny w Europie.

 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl