4-5 kwietnia w Warszawie odbyła się VIII Konferencja dla Budownictwa. Wydarzenie organizowane przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa i Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa przy wsparciu firmy Strabag (partnera Konferencji) to jedno z największych i najważniejszych spotkań branży budowlanej w Polsce.

Przez ostatnie 7 lat uczestnicy Konferencji wspólnie tworzyli szerokie forum dyskusji o kluczowych wyzwaniach sektora, konsekwentnie monitorując otoczenie biznesowe oraz agendę legislacyjną. Wnioski płynące z dyskusji służyły do tworzenia rekomendacji i konstruowania propozycji rozwiązań dla sektora w strategicznych obszarach.

W tym roku ponad 100 osób związanych z branżą budowlaną zjawiło się w warszawskim hotelu Westin, aby wysłuchać zaproszonych ekspertów z różnych dziedzin. Tematyka Konferencji obejmowała szerokie spektrum zagadnień, takie jak prognoza makroekonomiczna (przedstawiona przez Janusza Jankowiaka, Głównego Ekonomistę Polskiej Rady Biznesu), Plan Morawieckiego (jego założenia zaprezentował wiceminister Mariusz Haładyj z Ministerstwa Rozwoju), temat roli państwa w gospodarce czy współpracy biznesu z administracją rządową. Dyskutowano także nad prognozą mieszkaniową, którą komentowali przedstawiciele branży budowlanej i deweloperskiej, banków oraz administracji rządowej i samorządowej.

Rafał Antczak (Członek Zarządu Deloitte Business Consulting SA) przedstawił po raz pierwszy wyniki raportu branżowego dot. roli sektora produkcji materiałów budowlanych i budownictwa w gospodarce. Oprócz danych pokazujących m.in. udział sektora budowlanego w całości eksportu/importu przedstawione zostały np. tendencje na rynkach globalnych i lokalnych czy przykłady najlepszych realizacji projektów. W trakcie Konferencji poruszono także kwestię szarej strefy w gospodarce. Zaproszeni goście analizowali przyczynę powstawania i rozwoju tego zjawiska, a także starali się wypracować możliwe rozwiązania, zarówno na poziomie postaw społecznych, jak i regulacji prawnych.

3 równoległe warsztaty poświęcono na dyskusję o charakterystyce klientów i ich segmentacji, działaniach CSR w strategiach firm, zmianach na rynku wyrobów budowlanych i zmianach w prawie zamówień publicznych. Ponadto uczestnicy Konferencji rozmawiali o skutecznym zarządzaniu, fuzjach i przejęciach jako przykładach konsolidacji w budownictwie, zależnościach między rynkiem finansowym i kapitałowym a rynkiem budowlanym, optymalizacji kosztów przy realizacji inwestycji. Całe wydarzenie zakończyło się dyskusją nad eksportem usług i materiałów budowlanych. Zaproszeni goście przedstawiali dobre praktyki i przykłady sukcesów polskich firm za granicą, a także identyfikowali zagrożenia dla rozwoju potencjału rodzimych firm za międzynarodowych rynkach.

Konferencja dzięki zaproszonym gościom i słuchaczom z dużym doświadczeniem w branży stała na wysokim poziomie merytorycznym. Wnioski wyciągnięte z nieraz burzliwych dyskusji posłużą do stworzenia kolejnych rekomendacji i rozwiązań dla całego sektora budownictwa.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl