PZPB zakończył obrady Walnego Zgromadzenia firm członkowskich Związku. Podczas części oficjalnej Pani Anna Zalewska podpisała z PZPB Porozumienie o współpracy w zakresie współdziałania na rzecz rozwoju szkolnictwa branżowego i technicznego a Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Pan Artur Soboń poruszył temat reformy Ministerstwa z ulepszoną strukturą organizacyjną i zagadnienia Narodowego Programu Mieszkaniowego odpowiadając jednocześnie na szereg pytań przedstawicieli branży budowlanej.
Dziękujemy naszym Gościom i wszystkim przybyłym za inspirujące pytania, ciekawą dyskusję i interesujące sugestie.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl