Więcej BIM’u !

bim_03lores   W dniu 19 lutego 2014 został podpisany List Intencyjny pomiędzy przedstawicielami Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budowlanych [PZITB], Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa [PZPB], o wspólnej organizacji Konferencji BIM dla polskiego Budownictwa, która ma się odbyć w czerwcu 2014 roku w Warszawie. Z zapisów przyjętej w dniu 15 stycznia 2014 roku dyrektywy unijnej dotyczącej procesu zamówień publicznych wynika konieczność stosowania „narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych”. Konieczność stosowania dyrektywy nastąpi po 24 miesiącach karencji. Konferencja ma na celu przedstawienie działań, jakie są konieczne dla opracowania standardów międzybranżowych, wymaganych do użytkowania technologii BIM w obszarze Prawa Budowlanego i Ustawy o Zamówieniach Publicznych. Organizatorzy chcą zademonstrować rozwiązania legislacyjne jakie zostały wdrożone wśród liderów takich działań w Europie, czyli w Norwegii, Finlandii i Wielkiej Brytanii. Dodatkowym atutem Konferencji będą wystąpienia praktyków, którzy zademonstrują właściwe przykłady zastosowania technologii BIM [Building Information Modeling] oraz zasady Zintegrowanego Procesu Inwestycyjnego [Integrated Project Delivery]. Wszelkie szczegóły Konferencji, będą publikowane na stronie www.BIMdlaPolskiegoBudownictwa.pl Konferencja jest tak naprawdę, otwarciem działań, jakie sobie stawia za cel nowo organizowane Stowarzyszenie, czyli przygotowanie właściwych rozwiązań, jakie moglibyśmy przyjąć w polskim ustawodawstwie w obszarze budownictwa.