Aktualności

Wybierz rok

Nowe obostrzenia, ale hotele pracownicze pozostają otwarte

2020-12-18T02:09:08+01:00

Wobec licznych wątpliwości dotyczących zamknięcia hoteli dla celów służbowych w kontekście pracujących budów, PZPB po kontakcie z Ministrem Infrastruktury uzyskał zapewnienie, że celem nie było i nie jest doprowadzenie do ograniczenia działalności na budowach. W efekcie, hotele pracownicze nadal będą mogły pracować bez ograniczeń. Stosowna informacja została ujęta w komunikacie umieszczonym na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-etap-odpowiedzialnosci-i-wprowadzamy-dodatkowe-ograniczenia Wspomniany

Nowe obostrzenia, ale hotele pracownicze pozostają otwarte2020-12-18T02:09:08+01:00

PZPB w gronie członków Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.

2020-12-18T01:43:18+01:00

Z przyjemnością informujemy, że PZPB został członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Rada jest organem opiniodawczym i doradczym Rzecznika zapewniając bezpośredni kontakt Rzecznika ze środowiskiem przedsiębiorców. Celem Rady jest także wspieranie Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców, obserwacja ich sytuacji prawnej i reagowanie w przypadkach wymagających interwencji, a także

PZPB w gronie członków Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.2020-12-18T01:43:18+01:00

“Dobro na Święta – Medycy na ulicy” – przyłącz się do akcji charytatywnej!

2020-12-03T22:15:04+01:00

Ten rok jest dla nas wszystkich wyjątkowo trudny. Jeszcze trudniejszy jest dla tych, którzy nie mają domu, pracy, bliskich. W badaniu CBOS „Czy Polacy są altruistami?” 70% osób stwierdziło, że trzeba być wrażliwym i gotowym do pomocy. Niemal 2/3 (64%) zadeklarowało, że zdarzyło im się dobrowolnie i nieodpłatnie pracować na rzecz swojego otoczenia. Wpieranie potrzebujących

“Dobro na Święta – Medycy na ulicy” – przyłącz się do akcji charytatywnej!2020-12-03T22:15:04+01:00

Wnioski z przetargów GDDKiA z II półrocza 2020

2020-12-03T13:46:50+01:00

Wśród ofert składanych w przetargach drogowych coraz częściej pojawiają się takie, które są tańsze od kosztorysu inwestora nawet o kilkadziesiąt procent. Bywa, że wszystkie oferty znajdują się poniżej budżetu. Czy jest to walka o kontrakty, która potem będzie skutkowała ich porzucaniem, a może górę bierze tu czynnik międzynarodowy i firmy, które nie znają realiów polskiego

Wnioski z przetargów GDDKiA z II półrocza 20202020-12-03T13:46:50+01:00

Aż 25 firm członkowskich PZPB na “Liście 2000” Rzeczpospolitej!

2020-12-01T13:00:56+01:00

W najnowszym rankingu Rzeczpospolitej „Lista 2000” znalazło się aż 25 firm członkowskich PZPB. „Lista 2000” pokazuje pełen obraz sytuacji w polskiej przedsiębiorczości, ponieważ z uwagi na dużą liczbę firm obejmuje większość branż, czego nie uwzględniają inne publikacje. Jako wiodąca organizacja branżowa integrująca środowisko budowlane, jesteśmy zaszczyceni, że możemy współpracować z liderami branży i gospodarki. Serdecznie

Aż 25 firm członkowskich PZPB na “Liście 2000” Rzeczpospolitej!2020-12-01T13:00:56+01:00

PZPB | Nowa kadencja Zarządu i Rady PZPB

2020-11-20T11:20:15+01:00

W październiku podczas Walnego Zgromadzenia firm członkowskich Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa dokonano wyboru nowych władz Związku na kolejną kadencję w latach 2020-2024 Tak, jak już informowaliśmy, stanowisko Przewodniczącego Rady PZPB zostało jednogłośnie powierzone Panu Piotrowi Kledzikowi, Prezesowi PORR SA. Jest to już trzecia kadencja Pana Prezesa – serdeczne gratulacje! Na stanowisku Prezesa Zarządu PZPB na

PZPB | Nowa kadencja Zarządu i Rady PZPB2020-11-20T11:20:15+01:00

Raport PZPB | Przyszłość budownictwa po COVID-19

2020-11-20T11:22:05+01:00

Z przyjemnością publikujemy raport „Przyszłość budownictwa po COVID-19. Znaczenie relacji w kryzysie” - najnowsze opracowanie na temat przyszłości branży budowlanej po epidemii COVID-19 w perspektywie krótko- i średniookresowej, z uwzględnieniem sytuacji w poszczególnych segmentach budownictwa. Analizując ankiety i sygnały docierające do PZPB z rynku budowlanego, stworzyliśmy podstawę do sformułowania wstępnych prognoz dla branży budowlanej na

Raport PZPB | Przyszłość budownictwa po COVID-192020-11-20T11:22:05+01:00
Go to Top