Śniadanie norweskie – 26 X 2017 r.

2020-10-19T14:45:35+02:00

Na początku września zainicjowaliśmy cykl śniadań tematycznych organizowanych przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa, partnerskie kancelarie oraz firmy doradcze. Czwarte z cyklu spotkań poświęcone będzie możliwościom działalności firm na rynku norweskim.