Struktura

Przewodniczący Komitetu Kolejowego:
Dariusz Blocher

Email kontaktowy: komitetkolejowy@pzpb.com.pl

Obszarem działania Komitetu jest

  • rozwój sektora budowlanego w obszarze infrastruktury kolejowej oraz pogłębianie wiedzy i wymiana doświadczeń
  • współpraca z wykonawcami w obszarze budownictwa kolejowego w celu zwiększenia efektywności i przewidywalności prowadzenia działalności gospodarczej na tym rynku
  • promocja dobrych wzorów i praktyk działania w obszarze budownictwa infrastruktury kolejowej,
  • rozwój wzajemnych relacji biznesowych pomiędzy członkami Komitetu oraz członkami PZPB, współpraca z izbami, organizacjami oraz środowiskiem naukowym i eksperckim, działającym w obszarze związanym z działaniem Komitetu.

Aktualności