<![if !vml]><![endif]>

 

Odwołania do KIO wnoszone przez PZPB –
repozytorium wiedzy

Zamawiający:
Gmina Miasto Łowicz

Nr KIO: 1386/17

Data złożenia odwołania:

Tytuł zamówienia:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Łowiczu – Etap I.

STATUS: ODDALONE

Treść odwołania
[PDF]

Odpowiedź zamawiającego [PDF]

Treść wyroku
[PDF]

Przystępujący do odwołania:

 

Pozostałe dokumenty postepowania:

<![if !supportLists]>·
<![endif]>Wyciąg z KRS

<![if !supportLists]>·
<![endif]>Odpis wyroku KIO
sygn. KIO 940/17, KIO 943/17

<![if !supportLists]>·
<![endif]>Zamówienie na
rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej

<![if !supportLists]>·
<![endif]>Projekt
wykonawczy rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Łańcucie

<![if !supportLists]>·
<![endif]>Zawiadomienie o
wyborze najkorzystniejszej oferty – Wola Dalsza

<![if !supportLists]>·
<![endif]>Zamówienie na
rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Tarnowie

<![if !supportLists]>·
<![endif]>Projekt
wykonawczy rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Tanowie

<![if !supportLists]>·
<![endif]>Zawiadomienie o
wyborze najkorzystniejszej oferty – Tarnów

<![if !supportLists]>·
<![endif]>Zamówienie na
rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp. cz 1

<![if !supportLists]>·
<![endif]>Wynik przetargu –
Gorzów Wlkp.

<![if !supportLists]>·
<![endif]>Zamówienie na
rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Maszewie

<![if !supportLists]>·
<![endif]>Informacja o
wyniku postępowania – Maszewo

Dalsze działania:

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st.
Warszawie Sp. z o.o.

Nr KIO: 1117/17

Data złożenia odwołania:

Tytuł zamówienia:

Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji
Termicznego przekształcania odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania
Stałych Odpadów Komunalnych pn. „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu
Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2, w Dzielnicy
Targówek m.st. Warszawy”

STATUS: UWZGLĘDNIONE

Treść odwołania
[PDF]

Odpowiedź zamawiającego [PDF]

Treść wyroku
[PDF]

Przystępujący do odwołania:

 

Pozostałe dokumenty postepowania:

<![if !supportLists]>·
<![endif]>Przystąpienie do
postepowania odwoławczego

Dalsze działania:

Zamawiający: Gmina
Miasto Szczecin

Nr KIO:
1018/17

Data złożenia odwołania: 2017 – 05 – 19

Tytuł zamówienia:

Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej,
Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego – etap III – Przebudowa ul.
Arkońskiej (od pętli tramwajowej „Las Arkoński” do al. Wojska Polskiego).

STATUS:

Treść odwołania
[PDF]

Odpowiedź zamawiającego
[PDF]

Treść wyroku [PDF]

Przystępujący do odwołania:

 

Pozostałe dokumenty postepowania:

Dalsze działania:

Termin rozprawy: 05.06.2017 r., godz.
13:00

Zamawiający: GDDKiA
O/Rzeszów

Nr KIO:
2280/16

Data złożenia odwołania: 2016 – 12 – 02

Tytuł zamówienia:

Całoroczne kompleksowe utrzymanie
autostrady A4 na odcinku Rzeszów Wschód (bez węzła) do Jarosław Zachód (z
węzłem) wraz ze wszystkimi elementam i administrowanej przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie.

STATUS: UWZGLĘDNIONE

Treść odwołania [PDF]

Odpowiedź zamawiającego [PDF]

Treść wyroku [PDF]

Przystępujący do odwołania:

<![if !supportLists]>·
<![endif]>SAFEROAD GRAWIL

<![if !supportLists]>·
<![endif]>FB SERWIS

 

Pozostałe dokumenty postepowania:

Dalsze działania:

BRAK

Zamawiający: GDDKiA
O/Rzeszów

Nr KIO:
2177/16

Data złożenia odwołania: 2016 – 11 – 17

Tytuł zamówienia:

Zaprojektowanie i Budowa Obwodnicy
Stalowej Woli i Niska w ciągu DK-77 (dł. ok. 15,3 km) wraz z Infrastrukturą
Techniczną, Budowlami i Urządzeniami Budowlanymi.

STATUS: UWZGLĘDNIONE

Treść odwołania [PDF]

Odpowiedź zamawiającego [PDF]

Treść wyroku [PDF]

Przystępujący do odwołania:

<![if !supportLists]>·
<![endif]>ENERGOPOL SZCZECIN

<![if !supportLists]>·
<![endif]>BUDIMEX

<![if !supportLists]>·
<![endif]>STRABAG

 

Pozostałe dokumenty postepowania:

Dalsze działania:

BRAK

Zamawiający: GDDKiA
O/Łódź

Nr KIO:
2164/16

Data złożenia odwołania: 2016 – 11 – 14

Tytuł zamówienia:

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19
Lublin – Rzeszów, odc. Koniec obw. Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ”.

STATUS: UWZGLĘDNIONE

Treść odwołania [PDF]

Odpowiedź zamawiającego [PDF]

Treść wyroku [PDF]

Przystępujący do odwołania:

<![if !supportLists]>·
<![endif]>BUDIMEX

<![if !supportLists]>·
<![endif]>SALINI

<![if !supportLists]>·
<![endif]>ENERGOPOL SZCZECIN

<![if !supportLists]>·
<![endif]>PORR

<![if !supportLists]>·
<![endif]>STRABAG

<![if !supportLists]>·
<![endif]>MOTA-ENGIL

 

Pozostałe dokumenty postepowania:

Dalsze działania:

BRAK

Zamawiający: GDDKiA
O/Warszawa

Nr KIO:
1978/16

Data złożenia odwołania: 2016 – 10 – 17

Tytuł zamówienia:

Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 na
odcinku węzeł „Zakręt” (z węzłem) – węzeł „Lubelska” (bez węzła) o długości około
2,5 km.

STATUS: UWZGLĘDNIONE CZĘŚCIOWO 

Treść odwołania [PDF]

Odpowiedź zamawiającego [PDF]

Treść wyroku [PDF]

Przystępujący do odwołania:

<![if !supportLists]>·
<![endif]>BUDIMEX

<![if !supportLists]>·
<![endif]>WARBUD

<![if !supportLists]>·
<![endif]>PORR

 

Pozostałe dokumenty postepowania:

Dalsze działania:

WSZCZĘTO PROCEDURĘ SKARGI NA WYROK KIO

Zamawiający: GDDKiA
O/Warszawa

Nr KIO:
1915/16

Data złożenia odwołania: 2016 – 10 – 10

Tytuł zamówienia:

Projekt i budowa węzła Lubelska na
przecięciu dróg ekspresowych S17 i S2 do autostrady A2 wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną, budowlamii urządzeniami budowlanymi
.

STATUS: UWZGLĘDNIONE CZĘŚCIOWO 

Treść odwołania [PDF]

Odpowiedź zamawiającego [PDF]

Treść wyroku [PDF]

Przystępujący do odwołania:

<![if !supportLists]>·
<![endif]>BUDIMEX

<![if !supportLists]>·
<![endif]>WARBUD

<![if !supportLists]>·
<![endif]>PORR

 

Pozostałe dokumenty postepowania:

Dalsze działania:

BRAK

Zamawiający: GDDKiA
O/Warszawa

Nr KIO:
1916/16

Data złożenia odwołania: 2016 – 10 – 10

Tytuł zamówienia:

Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa –
Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska
Mazowieckiego” z podziałem na zadania:

 

Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady
A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy
Mińska Mazowieckiego” odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła
„Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km”.

 

Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady
A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy
Mińska Mazowieckiego” odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła) do początku
obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km.

STATUS: UWZGLĘDNIONE CZĘŚCIOWO 

Treść odwołania [PDF]

Odpowiedź zamawiającego [PDF]

Treść wyroku [PDF]

Przystępujący do odwołania:

<![if !supportLists]>·
<![endif]>BUDIMEX

 

Pozostałe dokumenty postepowania:

Dalsze działania:

BRAK

Zamawiający: GDDKiA
O/Warszawa

Nr KIO:
1883/16

Data złożenia odwołania: 2016 – 10 – 07

Tytuł zamówienia:

Projekt i budowa południowego wylotu z
Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej
Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek „C” od węzła „Tarczyn
Północ” (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi
ekspresowej S-7 – długość odcinka ok. 7,89 km.

STATUS: ODDALONE

Treść odwołania [PDF]

Odpowiedź zamawiającego [PDF]

Treść wyroku [PDF]

Przystępujący do odwołania:

<![if !supportLists]>·
<![endif]>STRABAG

<![if !supportLists]>·
<![endif]>BUDIMEX

<![if !supportLists]>·
<![endif]>SKANSKA

<![if !supportLists]>·
<![endif]>PORR

<![if !supportLists]>·
<![endif]>WARBUD

<![if !supportLists]>·
<![endif]>MOTA-ENGIL

 

Pozostałe dokumenty postepowania:

Dalsze działania:

BRAK

Zamawiający: GDDKiA
O/Warszawa

Nr KIO:
1884/16

Data złożenia odwołania: 2016 – 10 – 07

Tytuł zamówienia:

Projekt i budowa południowego wylotu z
Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej
Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek „B” od węzła „Lesznowola”
(bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ” (z węzłem) – długość odcinka ok. 14,80
km.

STATUS: ODDALONE

Treść odwołania [PDF]

Odpowiedź zamawiającego [PDF]

Treść wyroku [PDF]

Przystępujący do odwołania:

<![if !supportLists]>·
<![endif]>STRABAG

<![if !supportLists]>·
<![endif]>BUDIMEX

<![if !supportLists]>·
<![endif]>SKANSKA

<![if !supportLists]>·
<![endif]>PORR

<![if !supportLists]>·
<![endif]>WARBUD

<![if !supportLists]>·
<![endif]>MOTA-ENGIL

 

Pozostałe dokumenty postepowania:

Dalsze działania:

BRAK

Zamawiający: GDDKiA
O/Warszawa

Nr KIO:
1885/16

Data złożenia odwołania: 2016 – 10 – 07

Tytuł zamówienia:

Projekt i budowa południowego wylotu z
Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej
Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek „A” od węzła „Lotnisko” (bez
węzła) do węzła „Lesznowola” (z węzłem) – długość odcinka ok. 6.64 km.

STATUS: ODDALONE

Treść odwołania [PDF]

Odpowiedź zamawiającego [PDF]

Treść wyroku [PDF]

Przystępujący do odwołania:

<![if !supportLists]>·
<![endif]>STRABAG

<![if !supportLists]>·
<![endif]>BUDIMEX

<![if !supportLists]>·
<![endif]>SKANSKA

<![if !supportLists]>·
<![endif]>PORR

<![if !supportLists]>·
<![endif]>WARBUD

<![if !supportLists]>·
<![endif]>MOTA-ENGIL

 

Pozostałe dokumenty postepowania:

<![if !supportLists]>·
<![endif]>Sprawozdanie
IBDiM [PDF]

<![if !supportLists]>·
<![endif]>Sprawozdanie
TRA [PDF]

<![if !supportLists]>·
<![endif]>Badania
Politechniki Białotsockiej [PDF]

<![if !supportLists]>·
<![endif]>Badania
IBDiM [PDF]

<![if !supportLists]>·
<![endif]>Pismo
przygotowawcze odwołującego [PDF]

<![if !supportLists]>·
<![endif]>Decyzja o
zmianie SIWZ + wykaz zmian [PDF]

Dalsze działania:

BRAK