Członkowie Kapituły

Prof. nzw. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska – Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Mgr Marek Michałowski – Ekspert Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Prof. dr hab. inż. Jan Misiak – Prezydent Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Dr inż. Paweł Nowak – Prodziekan ds. Rozwoju Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska

Pracodawca Roku 2015 w Budownictwie

Szczegóły Konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie pracodawcy, który ze względu na swoje osiągnięcia w zarządzaniu firmą oraz rzetelność i wiarygodność w zawodzie, reprezentuje poziom nieprzeciętny, godny naśladowania. Osoby kierujące przedsiębiorstwami, właściciele, menedżerowie, zarządcy – ludzie, których wiedza, doświadczenie, umiejętność zarządzania przedsiębiorstwem, wdrażanie nowych technologii, współpraca z partnerami, zleceniodawcami, działania na rzecz środowiska naturalnego – są oceniane w ramach Konkursu „Pracodawca Roku w Budownictwie”.

W Konkursie dokonujemy oceny człowieka – przez pryzmat działania przedsiębiorstwa. W obecnej XVIII edycji Konkursu będą weryfikowane działania za 2015 rok.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem formuła Konkursu jest otwarta. Do Konkursu zapraszamy wszystkich przedsiębiorców działających na terenie Polski w szeroko pojętej branży budowlanej, niezależnie od charakteru własności firmy, jej wielkości i liczby zatrudnionych pracowników oraz przynależności do Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Osoby, którym już raz przyznano tytuł „Pracodawcy Roku w Budownictwie”, mogą ponownie ubiegać się o to zaszczytne wyróżnienie po upływie dwóch latach. Dokonania pretendentów do tytułu „Pracodawcy Rok w Budownictwie” ocenia Kapituła Konkursu wg jednolitych kryteriów zapisanych w Regulaminie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie „Pracodawca Roku w Budownictwie”, który po raz osiemnasty organizuje Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

W tym roku zgłoszenia przyjmowane są do 30 sierpnia 2016 r.

Regulamin

Arkusz oceny

Karta zgłoszenia kandydata

 

Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu „Pracodawca Roku w Budownictwie” dostępne są w Biurze Związku.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl