Pod koniec ub. roku nastąpiło oficjalne podpisanie ?Kodeksu Dobrych Praktyk dla Branży Energetycznej? ? dokumentu mającego być swoistym dekalogiem postępowania w relacjach Inwestor ? Wykonawca. Sektor energetyczny nie posiadał dotąd zunifikowanego modelu rozwiązań bazującego na spójnych i akceptowalnych przez branżę zasadach i regulacjach zapewniających prawidłową współpracę stron w procesie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych.

Rewolucja technologiczna w obszarze energetyki i aktualne cele klimatyczne zakładające m.in. minimalną 55% redukcję emisję gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem 1990, udział energii z OZE na poziomie 32% w zużyciu końcowym i co najmniej 32,5% oszczędności energii w stosunku do trendów bazowych, wymuszają na wszystkich interesariuszach sektora spiętrzenie zadań inwestycyjnych w najbliższych latach.

Rozumiejąc te uwarunkowania Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB) powołał Komitet Energii PZPB pod przewodnictwem Przemysława Janiszewskiego ? jako wydzieloną strukturę organizacyjną, która za priorytet swoich działań przyjęła projekt opracowania ?Kodeksu Dobrych Praktyk dla Branży Energetycznej? (KDP).

Po blisko roku pracy kilkudziesięcioosobowego Zespołu, powstał dokument wraz z matrycami ryzyk dla poszczególnych modeli realizacyjnych: ?buduj?, ?projektuj i buduj? oraz ?pod klucz?. Kodeks Dobrych Praktyk dla Branży Energetycznej stanowi platformę dialogu dla wszystkich interesariuszy procesu realizacyjnego w tym obszarze, jest formułą otwartą i gotową na aktualizacje względem zmieniającego się otoczenia dla przedsięwzięć w branży energetycznej.

Do projektu uruchomionego przez Prezydium Komitetu Energii PZPB dołączyli: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej ? PTPiREE (skupiające m.in. Tauron, Innogy Stoen, Energa, Enea, PGE), Polskie Sieci Elektroenergetycznych (PSE), Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska (IGEOS) oraz Grupa ORLEN w obszarze energetycznym. Proces tworzenia rozwiązań został merytorycznie wsparty przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) oraz International Project Management Association Polska (IPMA Polska).
Kompleksowe wsparcie prawne całego procesu projektowego zapewniła Kancelaria CMS.

Nadzór nad projektem sprawował dedykowany Komitet Sterujący KDP pod przewodnictwem Przemysława Janiszewskiego (Członek Rady PZPB, Przewodniczący Komitetu Energii PZPB, UNIBEP SA) wraz z  Członkami Komitetu w składzie: Waldemar Skomudek (Lider ze strony PTPiREE, Członek Zarządu PTPiREE, v-ce Prezes Zarządu Tauron Dystrybucja SA), Monika Silva ( Z-ca Dyrektora Generalnego IGEOS); Włodzimierz Mucha (v-ce Prezes Zarządu PSE SA), Jarosław Dybowski (Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki PKN ORLEN SA), Mariusz Kowolik (GK PxM, Prezes Zarządu Polimex Energetyka sp. z o.o.), Dariusz Jasak (V-ce Przewodniczący KE PZPB, Seen Technologie sp. z o.o.), Błażej Madejski (V-ce Przewodniczący KE PZPB, Victor Energy sp. z o.o. ), Jan Piotrowski (V-ce Przewodniczący KE PZPB, Eltel Networks SA), Marcin Tadeusiak (V-ce Przewodniczący KE PZPB, JT S.A.). Operacyjnie proces był zarządzany przez Arkadiusza Sałatę (Project Manager Projektu, sekretarz Komitetu Energii PZPB, UNIBEP SA).

Dzięki staraniom Zarządu PZPB, na finalnym etapie ustaleń do procesu oceny Kodeksu przystąpiła Prokuratoria Generalna RP, która pozytywnie zaopiniowała wypracowany dokument. Kodeks Dobrych Praktyk, uwzględnieniu jej sugestii, został formalnie przyjęty i podpisany przez Komitet Sterujący Projektem.

 

Cały dokument w wersji do pobrania znajdą Państwo tu:  Kodeks Dobrych Praktyk, 13.12 podpisany

Kodeks Dobrych Praktyk, 13.12 podpisany

Dodatkowych informacji o projekcie udzieli: Arkadiusz Sałata, Sekretarz KE PZPB ? komitetenergii@pzpb.com.pl