Wypowiedź Magdaleny Lewandowskiej w wydawnictwie My Zawodowcy

Przykłady państw stawianych za wzór pod względem jakości kształcenia zawodowego pokazują, że wspólne zaangażowanie szkół i pracodawców stało się receptą na sukces. Rozwój tego sektora edukacji w Polsce wymaga wymiany doświadczeń i wypracowania nowych rozwiązań. Znaczenie kształcenia zawodowego na dzisiejszym rynku pracy powoduje potrzebę zajęcia się tą tematyką w sposób systematyczny. (…) Z okazji wydania jubileuszowego – o współpracy przy realizacji misji czasopisma oraz o wyzwaniach edukacyjnych mówią przedstawiciele pracodawców z różnych branż, edukacji oraz samorządów. https://myzawodowcy.pl/wspolpracujemy-z-osobami-z-pasja/

MAGDALENA LEWANDOWSKA
dyrektor biura Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
kierownik projektu Nasz Uczeń. Nasz Pracownik – opracowanie modelowego programu praktycznej nauki zawodu dla branży budowlanej

Pracodawcy patrzą na edukację przez pryzmat swoich potrzeb. Kształcenie zawodowe ma na celu zapewnienie wykwalifikowanych kadr o kompetencjach odpowiadających oczekiwaniom stawianym przez pracodawców. W tym kontekście z perspektywy firm budowlanych możemy wskazać dwa kluczowe wyzwania edukacyjne. Po pierwsze, dostosowanie sposobu nauczania do wymagań rynku pracy, aby uczniowie opuszczający gmachy szkół byli gotowi do podjęcia zatrudnienia. Nie możemy zapominać, że ważne są nie tylko wiedza i podstawowe doświadczenie absolwentów, ale także takie ich kompetencje, jak komunikatywność, umiejętność dostosowania się do zmian, chęć do podnoszenia kwalifikacji lub zdobywania nowych, a także umiejętności interpersonalne i pracy w zespole. Po drugie, przygotowanie kadry pedagogicznej, zwłaszcza nauczycieli przedmiotów zawodowych. Tylko kompetentna i wyszkolona kadra da nam gwarancję efektywnego systemu nauczania zawodowego. Z tego punktu widzenia kluczowe wydaje się opracowanie programów szkoleń umożliwiających nauczycielom przedmiotów zawodowych aktualizację wiedzy w zakresie nowych produktów czy rozwiązań technologicznych. Wprowadzony w ostatnim czasie w prawie oświatowym wymóg szkolenia w naszej opinii jest niewystarczający, a przerzucenie odpowiedzialności w tym zakresie na dyrektorów szkół bez propozycji rozwiązań systemowych nie przyniesie pożądanych rezultatów.
Z okazji edycji jubileuszowego wydania magazynu „My Zawodowcy” życzymy redakcji kolejnych interesujących artykułów oraz stale powiększającej się rzeszy czytelników.

Artykuł w kwartalniku My Zawodowcy

O ostatnim numerze wydawnictwa “My Zawodowcy” ukazał się artykuł zachęcający do udziału w projekcie “Nasz Uczeń Nasz Pracownik” , którego celem jest zaproszenie do współpracy z PZPB szkół, centrów szkolenia praktycznego, centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz pracodawców. Zapraszamy do lektury

W-poszukiwaniu-modelowego-programu