Program Młodzi Liderzy Budownictwa (MLB) to kompleksowy projekt, wspierający młodych profesjonalistów branży budowlanej w świadomym kształtowaniu kariery zawodowej, rozwijaniu własnej tożsamości oraz umiejętności miękkich i doskonaleniu kompetencji przywódczych.

🔸🔸🔸

połączenie młodych profesjonalistów branży budowlanej z liderami sektora, którzy udzielają wskazówek i mentoringu w oparciu o własne doświadczenia zawodowe i prywatne

 

 

zapewnienie podopiecznym możliwości wyznaczania celów rozwojowych, doskonalenia umiejętności i uczenia się od doświadczonych liderów branży budowlanej w Polsce

 

 

przyczynianie się do rozwoju świadomego i wykwalifikowanego środowiska biznesu budowlanego w Polsce

 

 

promocja korzyści płynących z uprawiania sportów intelektualnych (w tym w szczególności szachów oraz brydża sportowego) w kontekście budowania strategii           biznesowych

 

 

rozwój umiejętności miękkich, które są często kluczowe dla kształtowania kariery zawodowej w ramach organizacji prywatnych oraz publicznych

 

 

 

współdziałanie młodych profesjonalistów branży budowlanej w celu większej integracji środowiska oraz nowych inicjatyw zwiększających udział osób na wczesnym etapie kariery zawodowej

 

🔸🔸🔸

Główne założenia Programu MLB:

🔸seria warsztatów merytorycznych odbywających się raz w miesiącu (piątek w godzinach popołudniowych lub w sobotę w godzinach przedpołudniowych) w Warszawie lub w innym miejscu w Polsce uzgodnionym przez organizatorów

🔸tematyka warsztatów merytorycznych jest zróżnicowana i dopasowana do różnorodnego charakteru działalności edukacyjnej i zawodowej uczestników (skupienie w dużej mierze na umiejętnościach miękkich tj. kształtowanie podstaw przywódczych, negocjacje, wystąpienia publiczne, zarządzani zespołem, budowanie strategii biznesowej na podstawie sportów intelektualnych)

🔸warsztaty merytoryczne prowadzone są przez osoby pełniących kluczowe role w organizacjach firm członkowskich PZPB oraz zewnętrznych ekspertów

🔸Program MLB ma charakter cykliczny i co roku odbywać się będzie kolejna edycja

🔸każdy cykl Programu MLB kończy się przygotowaniem przez jego uczestników wspólnego projektu w postaci raportu na temat istotnego w danym roku zagadnienia dla rynku budowlanego, który przekazywany jest do mediów branżowych podczas oficjalnej gali zamknięcia danej edycji Programu MLB