Polski Związek Pracodawców Budownictwa reprezentuje interesy firm członkowskich przed wieloma gremiami. Nasi przedstawiciele wypracowują rozwiązania służące usprawnieniu realizacji procesów inwestycyjnych, konsultują akty prawne i uczestniczą w wielu branżowych dyskusjach. Platformą wymiany wiedzy i doświadczeń branżowych jest współpraca w ramach Komitetów.

Obecnie działalność PZPB wspierają