„Cztery lata to mało i dużo zarazem. Z perspektywy PZPB ostatnie cztery lata były niezwykle zróżnicowane oraz intensywne. Wspólnie dokonaliśmy wielu zmian, dyskutowanych i zapoczątkowanych na Walnym Zgromadzeniu wiosną 2016 roku – szereg nowych aktywności, które miały prowadzić do zbudowania organizacji nowoczesnej, prężnej i stabilnej” – tak podsumowuje ten czas Jan Styliński, Prezes PZPB.

W niniejszym opracowaniu znajdą Państwo wypowiedzi prezesów kluczowych spółek o roli polskiego budownictwa w gospodarce, podsumowanie jubileuszy firm członkowskich PZPB oraz resume strategii działalności oraz struktury Związku. Miłej lektury 😊

   Almanach PZPB 2016-2020