certyfikatDewelopera

Historia przyznawania Certyfikatu Dewelopera sięga 1999 roku. Był to czas, kiedy na polskim rynku powstawały kolejne firmy deweloperskie, a potencjalni klienci nie mogli zweryfikować ich rzetelności i wiarygodności. Właśnie w takich okolicznościach Polski Związek Pracodawców Budownictwa (wcześniej Krajowa Izba Budownictwa) podjął próbę uporządkowania rynku budowlanego i we współpracy z ekspertami z dziedziny prawa, finansów i budownictwa opracował kryteria oceny firm deweloperskich.

Od początku poddanie się procesowi weryfikacji było dobrowolne i tak pozostało do dziś. Firma, która ubiega się o Certyfikat Dewelopera, musi spełnić wiele warunków – takich jak m.in. co najmniej trzyletnia działalność na polskim rynku, posiadanie w portfolio minimum trzech budynków wielorodzinnych lub dwudziestu domów jednorodzinnych, a także dobra kondycja finansowa. Certyfikat Dewelopera to rekomendacja Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa udzielana w trosce o rozwój rzetelnego, fachowego i wiarygodnego polskiego rynku budowlanego.  

Dokument przyznawany jest na dwa lata, a po upływie tego okresu każdy deweloper musi się poddać kolejnej weryfikacji. Certyfikat może być odnawiany, zawieszany lub nawet cofnięty, jeśli firma np. utraciła płynność finansową lub przestała być wiarygodna.

Po prawie dwudziestu latach funkcjonowania Certyfikatu Dewelopera można stwierdzić, że dzięki tej inicjatywie została wyłoniona grupa kilkudziesięciu rzetelnych deweloperów, sprawdzonych pod kątem formalno-prawnym i finansowym, którzy realizują inwestycje mieszkaniowe na terenie całego kraju. Rynek deweloperski w Polsce rozwija się i zmienia, ale uczciwość i rzetelność to wartości ponadczasowe.

Druki do pobrania:

Regulamin

Wniosek o przyznanie Certyfikatu Dewelopera

Wniosek o przedłużenie Certyfikatu Dewelopera

Arkusz A – dane bazowe

 

Wykaz firm posiadających Certyfikat Dewelopera (2017 r.)

 • Allcon Osiedla sp. z o.o. sp.k.
 • Archicom Invest sp. z o.o.
 • Dolcan Plus SA
 • ED invest S.A.
 • Firma Budowlana Marek Antczak
 • Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa Modehpolmo sp. z o.o.
 • mLocum SA
 • Neptun Developer sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Kombinat Budowlany sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Budowlane Górski sp. z o.o. sp.k.
 • Przedsiębiorstwo Budowlane Mas-Bud sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Dach Bud sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Inwado sp. z o.o.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie
 • Turret Development sp. z o.o.
 • Unidevelopment SA Unidevelopment SA
 • WAN SA
 • Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego Mój Dom SA
 • Victoria Dom SA
 • Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Romaniuk

Wykaz firm, które otrzymały Certyfikat Dewelopera od 1999 r.

Acciona Nieruchomości sp. z o.o.
Agencja Inwestycyjna sp. z o.o.
Agencja Nieruchomości sp. z o.o.
Agro-Man sp. z o.o.
Allcon Osiedla sp. z o.o.
Archicom sp. z o.o.
BRE.locum sp. z o.o.
Budimex Nieruchomości sp. z o.o.
Budirem sp. z o.o.
Budlex sp. z o.o.
Centrum Finansowe Puławska sp. z o.o.
Developer sp. z o.o.
Dolcan sp. z o.o.
Dom Development SA
DOM.deweloper Wrocław sp. z o.o.
Echo Investment SA
ED Invest SA
Exbud SA Development
Firma Budowlana Marek Antczak
Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa Modehpolmo sp. z o.o.
Grupa Kapitałowa Inwest SA
HM Inwest sp. z o.o.
Korporacja Budownictwa Przemysłowego Janusz Polewczyk sp. z o.o.
Marvipol SA
Marvipol sp. z o.o.
Modernbud sp. z o.o.
Mostostal Export Development SA
Mostostal Export SA
Mostostal Invest sp. z o.o.
Mostostal Siedlce SA Budownictwo
Neptun Deweloper sp. z o.o.
NKA Investment sp. z o.o.
Novum sp. z o.o.
Olsztyńska Korporacja Budowlana sp. z o.o.
PBM Południe Development sp. z o.o.
Pekao Development sp. z o.o.
PIA Piasecki Inwestycje sp. z o.o.
PIB Ebejot sp. z o.o. SKA
Pirelli Pekao Real Estate sp. z o.o.
PIWB Skarbonka sp. z o.o.
Polnord – Dom sp. z o.o.
Polnord SA
PPUH Kombinat Budowlany sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Budowlane Arbet sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Budowlane Górski sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Budowlane Górski sp. z o.o. SKA
Przedsiębiorstwo Budowlane Mas-Bud M. Stawarczyk i A. Stawarczyk
Przedsiębiorstwo Budowlane Wersal Podlaski Rogowski i Piekut sp.j.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Dach Bud sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Budowlane EBEJOT sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Kombinat Budowlany
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Inwado sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Zagraniczne MAT-BET sp. z o.o.
Robyg Development sp. z o.o.
Sedno sp. z o.o.
SM PAX
Spółdzielczy Ośrodek Budownictwa Inwestprojekt
Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocławski Dom
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie
Spółdzielnia Mieszkaniowa Merkury
Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocławski Dom
Towarzystwo Inwestycyjne BT sp. z o.o.
Turret Development sp. z o.o.
Turret Poland sp. z o.o.
Unibud SA
Unidevelopment sp. z o.o.
Victoria Dom SA
Vittera Develpoment Polska sp. z o.o.
WAN SA
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego Mój Dom SA
Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Romaniuk