certyfikatDewelopera

Historia przyznawania Certyfikatu Dewelopera sięga 1999 roku. Był to czas, kiedy na polskim rynku powstawały kolejne firmy deweloperskie, a potencjalni klienci nie mogli zweryfikować ich rzetelności i wiarygodności. Właśnie w takich okolicznościach Polski Związek Pracodawców Budownictwa (wcześniej Krajowa Izba Budownictwa) podjął próbę uporządkowania rynku budowlanego i we współpracy z ekspertami z dziedziny prawa, finansów i budownictwa opracował kryteria oceny firm deweloperskich.

Od początku poddanie się procesowi weryfikacji było dobrowolne i tak pozostało do dziś. Firma, która ubiega się o Certyfikat Dewelopera, musi spełnić wiele warunków – takich jak m.in. co najmniej trzyletnia działalność na polskim rynku, posiadanie w portfolio minimum trzech budynków wielorodzinnych lub dwudziestu domów jednorodzinnych, a także dobra kondycja finansowa. Certyfikat Dewelopera to rekomendacja Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa udzielana w trosce o rozwój rzetelnego, fachowego i wiarygodnego polskiego rynku budowlanego.  

Dokument przyznawany jest na dwa lata, a po upływie tego okresu każdy deweloper musi się poddać kolejnej weryfikacji. Certyfikat może być odnawiany, zawieszany lub nawet cofnięty, jeśli firma np. utraciła płynność finansową lub przestała być wiarygodna.

Po prawie dwudziestu latach funkcjonowania Certyfikatu Dewelopera można stwierdzić, że dzięki tej inicjatywie została wyłoniona grupa kilkudziesięciu rzetelnych deweloperów, sprawdzonych pod kątem formalno-prawnym i finansowym, którzy realizują inwestycje mieszkaniowe na terenie całego kraju. Rynek deweloperski w Polsce rozwija się i zmienia, ale uczciwość i rzetelność to wartości ponadczasowe.

Druki do pobrania:

Regulamin

Wniosek o przyznanie Certyfikatu Dewelopera

Wniosek o przedłużenie Certyfikatu Dewelopera

Arkusz A – dane bazowe

 

Certyfikat Dewelopera aktualnie posiadają:

XLIV edycja CD 2020-2022

  • Przedsiębiorstwo Budowlane  “GÓRSKI” Sp. z o.o. S.K.A.  z Gdańska
  • ED Invest  S.A. z Warszawy

XLV edycja CD 2021-2023

  • UNIDEVELOPMENT S.A. z Warszawy
  • Zakład Remontowo ? Budowlany Stanisław Romaniuk z Białej Podlaskiej