Godzina Punkt programu
8.00 – 9.00 Rejestracja Gości, poranna kawa.
9.00 – 10.00 Oficjalne otwarcie.
– Dariusz Muślewski – Dyrektor Grupy Produktów, Międzynarodowe Targi Poznańskie
– Jan Styliński – Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa
Andrzej Dycha – Prezes Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Goście specjalni:
Oleksandra Azarkhina – Wiceminister ds. wspólnot lokalnych, rozwoju terytoriów i infrastruktury Ukrainy (TBC)
– Aleksander Siemaszko – Z-ca Dyrektora Dept. Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
– Roman Shepeliak – Radca – minister, Ambasada Ukrainy w Warszawie

10.00 – 11.00 Panel otwarcia
Aktualne geopolityczne i społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju współpracy Polski z Ukrainą.
– Analiza sytuacji militarno-ekonomicznej Ukrainy.
– Bariery w dotychczasowej współpracy gospodarczej PL – UA oraz perspektywy realnych zmian i rozwoju.
– Analiza najnowszych ustaleń i kierunków działania rządów Polski i Ukrainy dotyczących współpracy
gospodarczej przy odbudowie Ukrainy.
Moderator: Konrad Wyrwas – Dyrektor ds. Strategii Rozwoju PZPB
Paneliści:
Bartosz Cichocki – Analityk, Missing Elements Consulting; Ambasador RP w Ukrainie w latach 2019-2023
Marek Budzisz – Analityk, think-tank Strategy&Future
Jacek Piechota – Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej
11.00 – 11.15 Przetargi międzynarodowe na projekty dot. odbudowy Ukrainy – stan aktualny, projekcja rozwoju
w
perspektywie krótko- i średnioterminowej Artur Dąbkowski – Naczelnik Wydziału Międzynarodowych Organizacji
i Zamówień Publicznych w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
11.15 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30. – 13.00 I SESJA

– Ocena dotychczasowej współpracy między Polską i Ukrainą w obszarze budownictwa i innych gałęzi
gospodarki – przykłady zrealizowanych inwestycji i wymiany handlowej oraz bariery we współpracy.
– Możliwości rozszerzenia współpracy w segmentach zarządzania, projektowania i kompleksowego
wykonawstwa inwestycji budowlanych oraz rozwoju wymiany handlowej i inwestycji kapitałowych.
– Stan prac nad reformą prawa gospodarczego i sądownictwa Ukrainy w odniesieniu do procesów
inwestowania i realizacji inwestycji przez podmioty polskie i międzynarodowe.
– Największe bariery we współpracy

Moderator: Konrad Wyrwas – Dyrektor ds. Strategii Rozwoju PZPB
Paneliści:
– dr Markiyan Malskyy – Adwokat UA, kancelaria Kochański&Partners
– Oleksandr Melnychenko – p.o. Dyrektora UkraineInvest
– Adrian Furgalski – Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
– Dariusz Szymczycha – Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej
– Szymon Waszczyn – Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie
Adam Białachowski – Prezes Zarządu, B-ACT

13.00 – 13.45 Przerwa na lunch
13.45 – 15.15 II SESJA
– Czy mamy pełne kompetencje i potencjał, aby działać w sektorze budownictwa na Ukrainie?
– Czy warto, czy nas stać i czy mamy zasoby ludzkie, sprzętowe i materiałowe, aby wchodzić na rynek
ukraiński?
– Zdolność i skłonność polskich podmiotów do tworzenia i uczestniczenia w międzynarodowych konsorcjach.
– Analiza szczególnych potrzeb Ukrainy stricte w obszarze budownictwa i infrastruktury.
– Skłonność Ukrainy do uznania wdrażania i stosowania norm technicznych, materiałowych i finansowych
zgodnych z przepisami UE.
– Analiza korzyści i ryzyka z działalności na Ukrainie w kontekście koniunktury na polskim rynku inwestycji
budowlanych i możliwego rozwoju zagranicznych rynków usług budowlanych polskich firm.

Moderator: Dariusz Szymczycha, Wiceprezes Zarządu PUIG
Paneliści:
Jan Styliński – Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa
Karol Kubica – Dyrektor Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Kijowie
– Leszek Gołąbiecki – Wiceprezes Zarządu, Unibep SA
Gennadiy Farenyuk – Dyrektor Państwowego Instytutu Naukowo-Badawczego Konstrukcji Budowlanych
Lev Partskhaladze – Prezydent Konfederacji Budowniczych Ukrainy
 Janusz Komurkiewicz – Członek Zarządu Fakro

15.15 – 16.45 IIII SESJA

– Rządowe i systemowe instrumenty wsparcia finansowego dla polskich firm w realizacji celów biznesowych
na Ukrainie – granty, kredyty, gwarancje ubezpieczeniowe, etc.
– Finansowe środki międzynarodowe na odbudowę Ukrainy, w tym m.in. wsparcie z programu Unii
Europejskiej „Ukraine Facility” na lata 2024-2027 – możliwość absorbcji przez polskich inwestorów i
wykonawców.
– Finansowanie i ubezpieczanie kontraktów i inwestycji w relacjach międzynarodowych.
– Koncepcje odbudowy Ukrainy – ocena własnych możliwości Ukrainy, priorytety i ich umiejscowienie w
perspektywie krótko- i średnioterminowej.
– Konkurencyjność kapitału międzynarodowego i zagranicznych firm budowlanych w procesie odbudowy
Ukrainy.
– Czy jest szansa na pełne partnerstwo Ukrainy i transparentność współpracy z kapitałem międzynarodowym
oraz podmiotami z zagranicy, w tym z Polski?

Moderator: dr Damian Kaźmierczak – Członek Zarządu i Główny Ekonomista PZPB
Paneliści:
– Mikołaj Tauber – Manager projektu, Departament Eksportu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu
– Katarzyna Kowalska – Wiceprezes Zarządu, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych
– Oksana Ocheretyana – Wiceprezes Zarządu, ECA Ukraine
Kamil Wyszkowski – Dyrektor Wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland; Dyrektor UNOPS Polska
– Viktor Karpinets Dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu Ukraińsko-Polskiego, KredoBank S.A.
Bogdan Zawadewicz – Dyrektor Biura Analiz Ryzyka Geopolitycznego, BGK

Ok.16.45 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE OBRAD KONWENCJI