Webinaria PZPB

Webinar E-Akademii PZPB “Wznowienie postępowania i stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę” – 23.11, g.10.00

2023-11-17T10:06:03+01:00

Zapraszamy na kolejny webinar E-Akademii PZPB z cyklu "Czwartki z Prawem" - "Wznowienie postępowania i stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę", który odbędzie się w czwartek 23 listopada w godz. 10.00-12.00. Podczas webinaru zostaną przedstawione istotne zagadnienia dotyczące wznowienia postępowania o wydanie pozwolenia na budowę oraz stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę. Agenda: 1. Wznowienie postępowania o

Webinar E-Akademii PZPB “Wznowienie postępowania i stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę” – 23.11, g.10.002023-11-17T10:06:03+01:00

Webinar E-Akademii PZPB “Zamówienia bez korekty ? zmiany w zakresie procedur udzielania zamówień w ramach projektów” | 16.11, g.10.00

2023-11-13T00:11:53+01:00

W najbliższy czwartek 16 listopada zapraszamy na webinar E-Akademii PZPB z cyklu Czwartki z Prawem "Zamówienia bez korekty ? zmiany w zakresie procedur udzielania zamówień w ramach projektów" , które poprowadzi ekspertka Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy - mecenas Patrycja W. Oleksińska-Dąbrowska. Podmioty realizujące projekty unijne zobowiązane są do udzielania zamówień w ramach tych

Webinar E-Akademii PZPB “Zamówienia bez korekty ? zmiany w zakresie procedur udzielania zamówień w ramach projektów” | 16.11, g.10.002023-11-13T00:11:53+01:00

Webinar E-Akademii PZPB “Postępowanie mediacyjne w zam. publicznych ? czy warto zawierać ugody?” | 19.10, g.10.00

2023-10-17T13:31:47+02:00

Zapraszamy do udziału w webinarze E-Akademiii z cyklu Czwartki z prawem "Postępowanie mediacyjne w zam. publicznych ? czy warto zawierać ugody?", które odbędzie się w najbliższy czwartek 19 października o godz. 10.00. Celem webinaru jest przedstawienie zagadnienia mediacji w zamówieniach publicznych, ze szczególnym omówieniem ograniczeń wynikających z przepisów regulujących sferę finansów publicznych. Webinar skierowany jest

Webinar E-Akademii PZPB “Postępowanie mediacyjne w zam. publicznych ? czy warto zawierać ugody?” | 19.10, g.10.002023-10-17T13:31:47+02:00

Webinar E-Akademii PZPB | Roszczenia w procesie budowlanym ? jak nimi zarządzać, jak ich dochodzić i jak się przed nimi bronić?, 28.09, g.10.00

2023-10-09T13:22:57+02:00

Szanowni Państwo, w najbliższy czwartek 28 września zapraszamy na kolejny webinar E-Akademii PZPB - Czwartki z Prawem "Roszczenia w procesie budowlanym ? jak nimi zarządzać, jak ich dochodzić i jak się przed nimi bronić?". Celem webinaru jest omówienie praktycznych aspektów zarządzania roszczeniami w procesie budowlanym, zarówno na etapie przedsądowym, jak również podczas postępowania sądowego. Agenda:

Webinar E-Akademii PZPB | Roszczenia w procesie budowlanym ? jak nimi zarządzać, jak ich dochodzić i jak się przed nimi bronić?, 28.09, g.10.002023-10-09T13:22:57+02:00

Spotkanie E-Akademii PZPB “Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego: pozyskanie i podstawowe konsekwencje jego posiadania” | 14.09, g.10.00

2023-09-05T14:48:57+02:00

Przedsiębiorca chcący realizować umowy wiążące się z dostępem do informacji niejawnych musi posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego. Dokument ten jest wydawany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i potwierdza zdolność podmiotu do zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją określonych prawnie umów lub zadań. Kto może uzyskać takie świadectwo,

Spotkanie E-Akademii PZPB “Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego: pozyskanie i podstawowe konsekwencje jego posiadania” | 14.09, g.10.002023-09-05T14:48:57+02:00

Webinar E-Akademii PZPB | Czwartki z Prawem ?Umowa o prace projektowe? | 29.06, g.10.00

2023-06-21T12:46:55+02:00

Każdy inwestor planujący realizację przedsięwzięcia budowlanego ? obojętnie, czy mowa o budynku, obiekcie drogowym, czy mostowym ? musi wiedzieć, jak ważnym etapem realizacji inwestycji jest wybór podwykonawcy, który zaprojektuje zamierzenie zgodnie z wytycznymi i wymaganiami inwestora oraz sporządzi dokumentację projektową. Co powinno znaleźć się w umowie o prace projektowe? W jakiej formie powinna zostać zawarta? Na co

Webinar E-Akademii PZPB | Czwartki z Prawem ?Umowa o prace projektowe? | 29.06, g.10.002023-06-21T12:46:55+02:00

Webinar E-Akademii PZPB “Postanowienia umowne dot. płatności za prace w kontekście ust.o zatorach płatniczych? | 15.06, g.10.00

2023-06-06T14:53:19+02:00

Podczas spotkania przybliżymy Państwu praktyczną stronę ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, z uwzględnieniem także powiązanych z nią aspektów podatkowych. ?Agenda skrótowe przedstawienie najważniejszych praktycznych aspektów wskazanej ustawy: maksymalne dopuszczalne terminy zapłaty w transakcjach handlowych; moment powstania uprawnienia do żądania odsetek; maksymalna wysokość odsetek w transakcjach handlowych; dopuszczalność przewidzenia w umowie płatności wynagrodzenia

Webinar E-Akademii PZPB “Postanowienia umowne dot. płatności za prace w kontekście ust.o zatorach płatniczych? | 15.06, g.10.002023-06-06T14:53:19+02:00

Webinar E-Akademii PZPB | Czwartki z Prawem ?Reforma planowania przestrzennego?, 25.05, g. 10.00

2023-05-24T13:58:46+02:00

Podczas webinaru zostaną przedstawione wybrane zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wg ustawodawcy, plan ogólny stanowić będzie schemat zagospodarowania przestrzeni, a jego ustalenia będą wiążące zarówno dla planów miejscowych, jak i decyzji o warunkach zabudowy. Wprowadzony natomiast zintegrowany plan inwestycyjny ?uzupełni, a od 2026 r. zastąpi, uchwałę o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, podejmowaną

Webinar E-Akademii PZPB | Czwartki z Prawem ?Reforma planowania przestrzennego?, 25.05, g. 10.002023-05-24T13:58:46+02:00

Webinar E-Akademii PZPB ,,Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego (ust. z 9.03.2023 r.) – wybrane zagadnienia | 18.05, g.10.00

2023-05-15T11:30:39+02:00

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego z 9 marca 2023 roku wprowadza szereg istotnych zmian, które zasadniczo wchodzą w życie 1 lipca 2023 roku. Zmiany te mają charakter przekrojowy, a część już wywołuje liczne wątpliwości jak np. zmiany ograniczające jawność postępowania czy nowe zasady formułowania wniosków dowodowych. Ponownie po nowelizacji z 2019 roku zmieniają się zasady uzasadniania

Webinar E-Akademii PZPB ,,Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego (ust. z 9.03.2023 r.) – wybrane zagadnienia | 18.05, g.10.002023-05-15T11:30:39+02:00

Webinar E-Akademii PZPB | Dokumentacja cen transferowych – procesy i procedury sposobem na minimalizację ryzyk. | 11.05, g.10.00

2023-05-08T00:20:02+02:00

W czwartek 11 maja zapraszamy Państwa na webinar E-Akademii PZPB, którego tematem wiodącym będzie "Dokumentacja cen transferowych - procesy i procedury sposobem na minimalizację ryzyk". Spotkanie poprowadzi Marek Firlej - partner SSW Pragmatic Solutions, doradca podatkowy kierujący praktyką cen transferowych. Transakcje z podmiotami powiązanymi lub z podmiotami z rajów podatkowych mogą generować istotne obowiązki dokumentacyjne,

Webinar E-Akademii PZPB | Dokumentacja cen transferowych – procesy i procedury sposobem na minimalizację ryzyk. | 11.05, g.10.002023-05-08T00:20:02+02:00
Przejdź do góry