Przedsiębiorca chcący realizować umowy wiążące się z dostępem do informacji niejawnych musi posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego. Dokument ten jest wydawany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i potwierdza zdolność podmiotu do zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją określonych prawnie umów lub zadań.

Kto może uzyskać takie świadectwo, na jakich zasadach i jakie kontrakty dzięki niemu może realizować? Na te i inne pytanie odpowiedzą eksperci kancelarii DZP: Tomasz Darowski – Partner, Beata Cieszyńska – Counsel, dr Wojciech Hartung – Counsel oraz Jerzy Orysiak – specjalista Wojskowej Akademii Technicznej. Zapraszamy na seminarium, podczas którego zostaną omówione poniższe tematy:

  1. Podstawowe zasady dostępu do informacji niejawnych
  2. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego a poświadczenie bezpieczeństwa i akredytacja bezpieczeństwa teleinformatycznego
  3. Rodzaje świadectw bezpieczeństwa przemysłowego
  4. Pozyskanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego
  5. Obowiązki posiadacza świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego
  6. Utrata świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego
  7. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jako warunek udziału w zamówieniach publicznych

Spotkanie skierowane jest w szczególności do kierownictwo średniego i wyższego szczebla, prawników wewnętrznych firm oraz osób odpowiedzialnych za dostęp do informacji niejawnych.

Zgłoszenie udziału:

– Zgłoszenia uczestnictwa: https://pzpb.sorga.pl/rekrutacja?r=Warsztaty. Każde otrzymane zgłoszenie jest potwierdzone odrębnym mailem. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

– Spotkanie odbędzie się w formule hybrydowej – na platformie Teams i w siedzibie PZPB przy ul. Kaliskiej 23 lok. U4, Warszawa

– Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820

 

Prelegenci:

Tomasz Darowski – Partner z Praktyki Infrastruktury i Energetyki DZP,

specjalizuje się w inwestycjach infrastrukturalnych, kontraktach zawieranych w związku z takimi inwestycjami i prowadzeniu sporów wynikających z takich kontraktów. Doradza w projektach w sektorze drogowym, kolejowym, gospodarowania odpadami, wodociągowo-kanalizacyjnym i w energetyce, w tym w projektach typu koncesyjnego i PPP. Uznany specjalista z zakresu transakcji M&A i restrukturyzacji. Doradza podmiotom z branży zbrojeniowej.

Beata Cieszyńska – Counsel z Praktyki Infrastruktury i Energetyki DZP, specjalizuje się w doradztwie w zakresie inwestycji infrastrukturalnych oraz przygotowywaniu umów na realizację tych inwestycji. Świadczy usługi obejmujące prowadzenie sporów pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego zarówno na rzecz podmiotów z sektora publicznego, jak i prywatnego. Doradza również podmiotom z branży zbrojeniowej.

Dr Wojciech Hartung – Counsel z Praktyki Infrastruktury i Energetyki DZP, od 20 lat specjalizuje się w zamówieniach publicznych, koncesjach i PPP, a także powiązanymi z nimi aspektami prawa konkurencji, w tym dotyczącymi zmów przetargowych. Wcześniej jako m.in. Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej w Urzędzie Zamówień Publicznych reprezentował Polskę w pracach nad dyrektywami dotyczącymi zamówień publicznych w instytucjach unijnych.

Jerzy Orysiak – Cywilny pracownik Wojskowej Akademii Technicznej, były żołnierz zawodowy. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w Uczelni oraz w Kancelarii DZP od ponad 20 lat.