#KBP

Postulaty z I edycji Kongresu Budownictwa Polskiego – przypomnienie

2023-12-21T10:32:00+01:00

I edycja Kongresu Budownictwa Polskiego 2022 zakończyła się sformułowaniem 19 postulatów będących rekomendacjami dla branży i administracji państwowej. Przypomnijmy je: 1. Poddanie nowego PZP ponownej ocenie po 2 latach jego funkcjonowania; dokonanie ewent. zmian. 2. Wdrożenie rozwiązań prawnych, zapobiegających destabilizacji sektora wobec nieprzewidywalnego wpływu wojny w Ukrainie na realizowane i nowe kontrakty. 3. Udoskonalenie mechanizmów

Postulaty z I edycji Kongresu Budownictwa Polskiego – przypomnienie2023-12-21T10:32:00+01:00

PZPB | Kongres Budownictwa Polskiego – 12-13.04.22 – Poznań Congress Center, II dzień, IV sesja

2022-04-03T23:23:13+02:00

Drugi dzień Kongresu i czwarta, jakże wyjątkowa sesja - BUDOWNICTWO I INFRASTRUKTURA W OBECNEJ DEKADZIE. Inwestycje i realizacje – szanse i zagrożenia, której przewodniczy Jan Styliński, Prezes Zarządu PZPB Zaproszenie do panelu przyjęli: - Piotr Kledzik, Prezes Zarządu PORR SA - Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA - Włodzimierz Mucha, V-ce Prezes

PZPB | Kongres Budownictwa Polskiego – 12-13.04.22 – Poznań Congress Center, II dzień, IV sesja2022-04-03T23:23:13+02:00

PZPB | Kongres Budownictwa Polskiego – 12-13.04.22 – Poznań Congress Center, I dzień, III sesja

2022-04-03T23:26:26+02:00

Pierwszy dzień Kongresu i trzecia sesja RYNEK PRACY I KSZTAŁCENIE, której przewodniczy Krzysztof Olewnik, Dyrektor Biura Wynagrodzeń i Benefitów, Pion Zarządzania Zasobami Ludzkimi Budimex SA Wprowadzenie do sesji przedstawią: - dr inż. Jarosław Górecki, Adiunkt, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej im. J. J. Śniadeckich - dr inż. Krzysztof Kaczorek, Pełnomocnik Dziekana, Wydział

PZPB | Kongres Budownictwa Polskiego – 12-13.04.22 – Poznań Congress Center, I dzień, III sesja2022-04-03T23:26:26+02:00
Przejdź do góry