Pierwszy dzień Kongresu i trzecia sesja RYNEK PRACY I KSZTAŁCENIE, której przewodniczy Krzysztof Olewnik, Dyrektor Biura Wynagrodzeń i Benefitów, Pion Zarządzania Zasobami Ludzkimi Budimex SA

Wprowadzenie do sesji przedstawią:

dr inż. Jarosław Górecki, Adiunkt, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej im. J. J. Śniadeckich

dr inż. Krzysztof Kaczorek, Pełnomocnik Dziekana, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Panelistami są:

Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki – tbc
– prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Janusz Komurkiewicz, Prezes Zarządu Związku Polskie Okna i Drzwi, Członek Zarządu Fakro sp. z o.o.

– Cezary Mączka, Ekspert rynku pracy

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

– dr inż. Jerzy Świniański, Pełnomocnik Zarządu, Prokurent Keller Polska

 

Tematyka sesji:

  • Jak zorganizować szkolnictwo branżowe będące podstawowym elementem systemu zapewnienia kadr w branży budowlanej
  • Rola wyższych uczelni technicznych w kształceniu inżynierów odpowiadających na potrzeby biznesu
  • Prawo-wizerunek-warunki, czyli oczekiwania prawne i pakiet korzyści zapewniających dopływ i utrzymanie pracowników w branży