II Konwencja
Budownictwo Polska-Ukraina

8 kwietnia 2024, Sheraton Grand Warsaw

II edycja Konwencji Budownictwo Polska ? Ukraina jest kontynuacją merytorycznej dyskusji nad szansami i zagrożeniami dla polskich firm budowlanych planujących uczestnictwo w powojennej odbudowie Ukrainy.

Wśród wielu konferencji poświęconych Ukrainie, to wydarzenie wyróżnia się sprecyzowanym profilem tematycznym, czyli koncentracją na obszarze budownictwa (drogach, kolei, budownictwie przemysłowym, energetycznym i środowiskowym, budownictwie mieszkaniowym, materiałach i maszynach budowlanych) oraz jego otoczeniu, czyli wymianie handlowej, zagadnieniach prawnych, obszarze ubezpieczeń i finansowania odbudowy Ukrainy przez fundusze międzynarodowe.

Konwencja odbędzie się po dwóch istotnych spotkaniach Rządu Polski i Ukrainy omawiających nowe zasady współpracy. Pierwszym jest posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej, która odbyło się 11 marca, drugim  – spotkanie liderów rządowych obu państw, które będzie miało miejsce 28 marca.

Oznacza to, że II Konwencja Budownictwo Polska-Ukraina będzie miejscem pierwszej dużej, plenarnej analizy postanowień podjętych podczas spotkań na najwyższym szczeblu. Bez politycznej poprawności będziemy rozmawiać o nowych ramach współpracy, krótko- i średnioterminowych szansach i realnych zagrożeniach dla polskich firm budowlanych poszukujących przestrzeni na rynku ukraińskim.

  • Omówimy obostrzenia prawne, problemy wynikające z braku transparentności oraz ogólnej sytuacji społeczno-ekonomiczno-politycznej na Ukrainie. Przedstawimy zasady funkcjonowania ukraińskiego rynku inwestycji i ich realizacji, problematykę rynku pracy, zasobów materiałowych i maszynowych, etc.

  • Ważnymi aspektami debat będzie nie tylko międzynarodowa konkurencyjność i bariery w dostępie do ukraińskiego rynku budowlanego, ale także źródła finansowania inwestycji i ubezpieczeniowe instrumenty wsparcia rodzimych firm przez polski rząd.

  • W Konwencji wezmą udział eksperci rynku budownictwa w Polsce i Ukrainie, przedstawiciele strony rządowej i samorządowej Ukrainy, firmy i organizacje budowlane z Ukrainy oraz polskie instytucje i agendy rządowe wspierające udział Polski w odbudowie Ukrainy.

Zapraszamy na to tak istotne dla polskiego biznesu wydarzenie, podczas którego najnowsze obiektywne analizy i opracowania będą doskonałym tłem do omówienia aktualnych reguł współpracy gospodarczej

Organizatorzy

Partnerzy