Sukces realizacji projektu infrastrukturalnego zależy od efektywnej i jakościowej współpracy w relacji Inwestor-Generalny Wykonawca-Projektant. Właściwa komunikacja, zarządzanie informacją, w tym dot. wymagań i ryzyk, partnerskie relacje są kluczowe dla  prawidłowego współdziałania wszystkich stron. By wesprzeć ten dialog opracowano Kodeks Dobrych Praktyk dla projektów infrastrukturalnych w formule „Projektuj i Buduj”.

Dokument został przygotowany ze wspólnej inicjatywy Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB) oraz Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów (ZOPI),
a jego pierwsza redakcja jest wynikiem pracy komitetu projektowego, w którym uczestniczyli delegaci obu Związków.

Kodeks został podpisany pod koniec czerwca 2024 roku przez Jana Stylińskiego – Prezesa PZPB i Annę Oleksiewicz – Prezesa ZOPI.

Kodeks zawiera ogólne zasady oraz rekomendacje, których stosowanie jest dobrowolne, jednakże sygnatariusze zakładają jego rozwijanie i jak najszerszą implementację. „Ważne jest, by nie zatrzymać się na ogólnikowych stwierdzeniach, a doprecyzować wytyczne tak, by miały odpowiednią hierarchię i realne zastosowanie” – zauważa Jan Styliński, Prezes PZPB.

„Kodeks nie jest pierwszym wspólnym działaniem naszych organizacji, ale niewątpliwie stanowi ważny krok w zacieśnianiu tej współpracy, a przede wszystkim budowaniu jej w oparciu o szacunek i zaufanie, które są kluczowe dla powodzenia realizacji projektów infrastrukturalnych” – mówi Anna Oleksiewicz, Prezes ZOPI.

Rekomendacje Kodeksu zakładają współpracę między stronami projektu infrastrukturalnego  z zachowaniem zasad lojalnej współpracy, uczciwej konkurencji oraz równowagi wszystkich podmiotów. Zasady w nim zawarte powinny być stosowane zarówno przy wyborze kontrahenta i współpracy na etapie przygotowania założeń do oferty jak i podczas realizacji projektu infrastrukturalnego. Dokument zawiera również propozycje modeli biznesowych współpracy pomiędzy Generalnym Wykonawcą a Projektantem.

Pełna wersja Kodeksu Dobrych Praktyk dla projektów infrastrukturalnych realizowanych w formule “Projektuj i Buduj” – wersja do pobrania