Poniżej publikujemy nowe Zasady Zapewnienia Jakości Kształcenia praktycznego wraz z narzędziem weryfikacji