EuroInfrastruktura XXI to wydawnictwo poświęcone najistotniejszym problemom szeroko pojętego obszaru budownictwa. W treściach znajdują się informacje dotyczące realizowanych prze firmy członkowskie inwestycji, informacje z innych obszarów gospodarki, opinie prawne i ekonomiczne. Magazyn zawiera artykuły eksperckie i wywiady z czołowymi osobami zarządzającymi obszarem budownictwa zarówno ze strony wykonawców, jak i inwestorów.
Magazyn kierowany jest do managementu firm związanych z budownictwem, materiałami budowlanymi, maszynami, urządzeniami oraz otoczenia tego sektora – banków, ubezpieczycieli, przedstawicieli administracji państwowej.

Zapraszamy do lektury.

EI XXI, maj 2023

EI XXI, czerwiec 2022

 EI XXI, marzec 2022

EI XXI, grudzień 2021

Euroinfrastruktura XXI, wyd. II 2021

EuroInfrastruktura XXI – wyd. I 2021

 EuroInfrastruktura XXI – wyd. 2020

 EuroInfrastruktura XXI – wyd. 2019