Postulaty z I edycji Kongresu Budownictwa Polskiego – przypomnienie

2023-12-21T10:32:00+01:00

I edycja Kongresu Budownictwa Polskiego 2022 zakończyła się sformułowaniem 19 postulatów będących rekomendacjami dla branży i administracji państwowej. Przypomnijmy je: 1. Poddanie nowego PZP ponownej ocenie po 2 latach jego funkcjonowania; dokonanie ewent. zmian. 2. Wdrożenie rozwiązań prawnych, zapobiegających destabilizacji sektora wobec nieprzewidywalnego wpływu wojny w Ukrainie na realizowane i nowe kontrakty. 3. Udoskonalenie mechanizmów