Podczas webinaru zostaną przedstawione wybrane zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wg ustawodawcy, plan ogólny stanowić będzie schemat zagospodarowania przestrzeni, a jego ustalenia będą wiążące zarówno dla planów miejscowych, jak i decyzji o warunkach zabudowy. Wprowadzony natomiast zintegrowany plan inwestycyjny „uzupełni, a od 2026 r. zastąpi, uchwałę o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, podejmowaną na podstawie specustawy mieszkaniowej”.

Agenda:

  1. Plan ogólny
  2. Plan miejscowy
  3. Warunki zabudowy
  4. Zintegrowany plan inwestycyjny
  5. Przepisy przejściowe

Spotkanie skierowane jest szczególnie do: członków zarządu, szefów działów prawnych, prawników oraz compliance officerów w firmach budowlanych, kierowników projektów, kierowników budów, osób, które zaangażowane są w procesy budowlane na różnych ich etapach.

Piotr Jarzyński – wspólnik w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy. Specjalizuje się w obsłudze spraw dotyczących nieruchomości i inwestycji budowlanych, w szczególności w zakresie postępowań o wydanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę oraz legalizacyjnych. Doradza kompleksowo przy przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych. Autor artykułów dotyczących zagadnień z zakresu nieruchomości i inwestycji budowlanych. Jest redaktorem i współautorem książki pt. „Inwestycje budowlane w praktyce”.

 

Zgłoszenie udziału:

– Prosimy rejestrować pod linkiem: https://pzpb.sorga.pl/rekrutacja?r=Warsztaty. Każde otrzymane zgłoszenie jest potwierdzone odrębnym mailem.
– Udział w webinarze jest bezpłatny. Za udział w wydarzeniu można uzyskać punkty szkoleniowe w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego.
– Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820