Zapraszamy do udziału w webinarze E-Akademiii z cyklu Czwartki z prawem “Postępowanie mediacyjne w zam. publicznych – czy warto zawierać ugody?”, które odbędzie się w najbliższy czwartek 19 października o godz. 10.00.

Celem webinaru jest przedstawienie zagadnienia mediacji w zamówieniach publicznych, ze szczególnym omówieniem ograniczeń wynikających z przepisów regulujących sferę finansów publicznych.

Webinar skierowany jest do zamawiających publicznych oraz wykonawców realizujących umowy w ramach prawa zamówień publicznych, w tym do osób zarządzających procesem inwestycyjnym w zakresie merytorycznym (technicznym) tj. inspektorzy, kierownicy robót budowlanych, pracownicy działów inwestycyjnych, a także do osób nadzorujących administracyjnie proces inwestycyjny, osób zajmujących się dokonywaniem rozliczeń inwestycji, pracowników działów prawnych wykonawców i zamawiających.

Agenda:

  • dopuszczalność mediacji w zamówieniach publicznych,
  • rozpoczęcie mediacji – czynności,
  • mediacja – możliwe sposoby osiągnięcia porozumienia
  • koszty prowadzenia mediacji a koszty procesu sądowego,
  • jakie postanowienia powinna zawierać dobrze skonstruowana ugoda,
  • ocena skutków ugody

 

Prowadzące:

Katarzyna Zadykowicz-Sokół  | radca prawny – partner zarządzający Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy
Praktyk w dziedzinie prawa zamówień publicznych i kompleksowej obsługi procesu inwestycyjnego. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie reprezentuje interesy zamawiających i wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie robót budowlanych. Posiada duże doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów uczestniczących w realizacji inwestycji liniowych. Doradza beneficjentom w  postępowaniach konkursowych mających na celu wyłonienie wykonawców robót budowlanych, usług i dostaw finansowanych z funduszy UE.

Anna Onopiuk | radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy
Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze realizacji inwestycji budowlanych, zarówno na zlecenie inwestorów jak i wykonawców. Doradza uczestnikom procesu inwestycyjnego na każdym etapie realizacji robót budowlanych. Reprezentuje uczestników inwestycji budowlanych, zarówno wykonawców, jak i inwestorów, w tym zamawiających publicznych, w zakresie robót i prac projektowych w sporach związanych z procesem inwestycyjnym, w tym m. in. w sprawach o kary umowne, roszczenia wynikające z robót dodatkowych, roszczenia z gwarancji i rękojmi oraz odszkodowania. 

 

Zgłoszenie udziału

– Rejestracja uczestnictwa: https://pzpb.sorga.pl/rekrutacja?r=Warsztaty. Każde otrzymane zgłoszenie jest potwierdzone odrębnym mailem. Udział w webinarze jest bezpłatny.

– Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820