W czwartek 11 maja zapraszamy Państwa na webinar E-Akademii PZPB, którego tematem wiodącym będzie “Dokumentacja cen transferowych – procesy i procedury sposobem na minimalizację ryzyk”. Spotkanie poprowadzi Marek Firlej – partner SSW Pragmatic Solutions, doradca podatkowy kierujący praktyką cen transferowych.

Transakcje z podmiotami powiązanymi lub z podmiotami z rajów podatkowych mogą generować istotne obowiązki dokumentacyjne, których niedopełnienie może prowadzić do zastosowania uciążliwych sankcji, w tym karnych skarbowych. Szkolenie będzie obejmowało zagadnienia związane z procesami i procedurami umożliwiającymi minimalizację ryzyk w zakresie cen transferowych. Ponadto zostaną przedstawione obszary ryzyk, jakie pojawiają się w branży budowlanej w zakresie wynikającym z transakcji między podmiotami powiązanymi.

Szkolenie pomoże Uczestnikom w identyfikacji obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych za 2022 r. Terminy dokumentacyjne przypadają w 2023 r. wcześniej, niż w poprzednich latach.

Agenda:

 1. Identyfikacja powiązań.
 2. Ustalanie cen transferowych.
 3. Progi dokumentacyjne i gromadzenie danych.
 4. Identyfikacja transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu. Terminy dokumentacyjne.
 5. Przygotowanie dokumentacji cen transferowych. Zwolnienia dokumentacyjne.
 6. Przygotowanie/aktualizacja analiz cen transferowych. Korekty cen transferowych.
 7. Przygotowanie informacji o cenach transferowych (TPR).
 8. Weryfikacja obowiązku opracowania dokumentacji grupowej cen transferowych (master file).
 9. Sankcje w obszarze cen transferowych.
 10. Obszary ryzyk w sektorze budownictwa i infrastruktury.
 11. Uprzednie porozumienie cenowe (APA) – sposób na ograniczenie ryzyk w obszarze kluczowych transakcji między podmiotami powiązanymi

Zapraszamy: CFO, głównych księgowych, księgowych, doradców i osoby zajmujące się rozliczeniami finansowymi i podatkowymi.

Prowadzący:

Marek Firlej –  partner SSW, doradca podatkowy kierujący praktyką cen transferowych.
Przez niemal 10 lat pracował w Ministerstwie Finansów; jako naczelnik wydziału prowadził prace legislacyjne m.in. w obszarze opodatkowania surowców naturalnych, GAAR oraz wymiany informacji podatkowych. Reprezentował Polskę na grupach roboczych OECD, m.in. zajmujących się wymianą informacji podatkowych oraz agresywnego planowania podatkowego. Był również członkiem zespołu odpowiedzialnego za wydawanie uprzednich porozumień cenowych. Doświadczenie w obszarze cen transferowych zdobywał także jako menedżer w jednej z firm z grona tzw. Wielkiej Czwórki oraz jako dyrektor w jednej z dynamicznie rozwijających się kancelarii podatkowych

Zgłoszenie udziału:

– Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu rejestrujemy pod linkiem: https://pzpb.sorga.pl/rekrutacja?r=Warsztaty. Każde otrzymane zgłoszenie jest potwierdzone odrębnym mailem. Udział w webinarze jest bezpłatny.
– Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820