Zapraszamy na kolejny webinar E-Akademii PZPB z cyklu “Czwartki z Prawem” – “Wznowienie postępowania i stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę”, który odbędzie się w czwartek 23 listopada w godz. 10.00-12.00.

Podczas webinaru zostaną przedstawione istotne zagadnienia dotyczące wznowienia postępowania o wydanie pozwolenia na budowę oraz stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę.

Agenda:

1. Wznowienie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę

 • Przesłanki wznowienia postępowania
 • Wniosek o wznowienie postępowania
 • Postanowienie dotyczące wznowienia postępowania
 • Wstrzymanie wykonania decyzji
 • Ustalenie stron postępowania
 • Decyzja dotycząca wznowienia postępowania

2. Stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę

 • Przesłanki stwierdzenia nieważności
 • Ograniczenia stwierdzenia nieważności
 • Wniosek o stwierdzenie nieważności
 • Wstrzymanie wykonania decyzji
 • Ustalenie stron postępowania
 • Decyzja dotycząca stwierdzenia nieważności

Spotkanie skierowane jest szczególnie do: członków zarządu, szefów działów prawnych, prawników oraz compliance officerów w firmach budowlanych, które zaangażowane są w procesy budowlane na różnych ich etapach.

Prelegent: Piotr Jarzyński

wspólnik w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy. Specjalizuje się w obsłudze spraw dotyczących nieruchomości i inwestycji budowlanych, w szczególności w zakresie postępowań o wydanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę oraz legalizacyjnych. Doradza kompleksowo przy przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych. Autor artykułów dotyczących zagadnień z zakresu nieruchomości i inwestycji budowlanych. Jest redaktorem i współautorem książki pt. „Inwestycje budowlane w praktyce”.

Zgłoszenie udziału:

– Zgłoszenia uczestnictwa: https://pzpb.sorga.pl/rekrutacja?r=Warsztaty .
– Udział w webinarze jest bezpłatny. Za udział w wydarzeniu można uzyskać punkty szkoleniowe w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego.
– Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820