Podczas spotkania przybliżymy Państwu praktyczną stronę ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, z uwzględnieniem także powiązanych z nią aspektów podatkowych.

🔸Agenda

 1. skrótowe przedstawienie najważniejszych praktycznych aspektów wskazanej ustawy:
  • maksymalne dopuszczalne terminy zapłaty w transakcjach handlowych;
  • moment powstania uprawnienia do żądania odsetek;
  • maksymalna wysokość odsetek w transakcjach handlowych;
 2. dopuszczalność przewidzenia w umowie płatności wynagrodzenia w częściach zgodnie z przyjętym harmonogramem (czy i w jakim zakresie można termin płatności wydłużyć poprzez rozłożenie płatności na raty, a kiedy takie postanowienie umowne może być uznane za stanowiące faktyczne obejście prawa);
 3. omówienie postanowień często stosowanych w praktyce w umowach dotyczących wstrzymania zapłaty części wynagrodzenia do czasu ustalenia istnienia ewentualnych wad w przedmiocie umowy oraz uprawniających zamawiającego do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy do czasu ustalenia zakresu wzajemnych roszczeń po odstąpieniu od umowy.

W trakcie spotkania poruszone zostaną również zagadnienia związane z aspektami podatkowymi braku terminowych płatności w tym, w szczególności:

 1. prawa wierzyciela i obowiązki dłużnika w zakresie korekty VAT i CIT;
 2. transakcje objęte tzw. ulgą na „złe długi”;
 3. warunki dokonania korekty VAT i CIT;
 4. pułapki związane z praktycznym zastosowaniem przepisów podatkowych;
 5. wybrane orzecznictwo i interpretacje podatkowe dotyczące powyższej problematyki.

🔸Kogo zapraszamy?
CFO, głównych księgowych, księgowych, doradców podatkowych, radców prawnych, osoby odpowiedzialne za rozliczenia.


🔸Prowadzący:

Aneta Citko – adwokat w zespole projektów infrastrukturalnych i PZP. Specjalizuje się w obsłudze zarówno wykonawców, jak i zamawiających w procesach inwestycyjnych prowadzonych przez podmioty z branży infrastrukturalnej i związane z gospodarką komunalną. Udziela wsparcia na każdym etapie realizowanych zamierzeń inwestycyjnych, począwszy od postępowania poprzedzającego zawarcie umowy, jak i w trakcie fazy realizacyjnej, wspiera klientów w relacjach z kontrahentami, instytucjami miejskimi czy instytucjami finansującymi.

Justyna Chmielowska – adwokat i doradca podatkowy, członek zespołu prawa podatkowego. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców krajowych i zagranicznych w sprawach związanych z bieżącym doradztwem podatkowym. Przygotowuje opinie prawne, wnioski w indywidualnych sprawach podatkowych oraz reprezentuje podatników w sporach przed organami podatkowymi i sądami. Przygotowuje struktury podatkowe w transakcjach fuzji i przejęć, posiada także doświadczenie w projektach due diligence oraz przeglądach podatkowych.


🔸Zgłoszenie udziału:

– Zgłoszenia rejestrujemy pod linkiem: https://pzpb.sorga.pl/rekrutacja?r=Warsztaty. Przyjęcie zgłoszenia jest potwierdzane odrębnym mailem.  Udział w webinarze jest bezpłatny.
– Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820