W najbliższy czwartek 16 listopada zapraszamy na webinar E-Akademii PZPB z cyklu Czwartki z Prawem “Zamówienia bez korekty ? zmiany w zakresie procedur udzielania zamówień w ramach projektów” , które poprowadzi ekspertka Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy – mecenas Patrycja W. Oleksińska-Dąbrowska.

Podmioty realizujące projekty unijne zobowiązane są do udzielania zamówień w ramach tych projektów zgodnie z odpowiednimi zasadami. Nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień stanowią podstawę do nałożenia korekty finansowej. Większość beneficjentów będzie zobowiązana do udzielania zamówień zgodnie z zasadami określonymi w nowych wytycznych ? ?Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027?. Nowe Wytyczne wprowadzają istotne, zarówno dla beneficjentów jak i wykonawców, zmiany w zakresie udzielania zamówień i stosowanych procedur.

Agenda:

Webinar przybliży beneficjentom i wykonawcom, jakie są nowe zasady udzielania zamówień w ramach projektów. Podczas webinaru dowiesz się między innymi:

  • jakie zmiany w zakresie udzielania zamówień wprowadzają nowe Wytyczne,
  • czy nadal należy stosować procedurę rozeznania rynku,
  • w jaki sposób powinna zostać złożona oferta,
  • w jakiś sposób komunikować się w trakcie procedury udzielania zamówienia,
  • jakie są zasady wykorzystywania podpisów elektronicznych,
  • jakie są obowiązki zamawiającego w zakresie zbadania, czy zaoferowana ceną jest rażąco niska,
  • jak udzielić prawidłowych wyjaśnień w zakresie wysokości zaoferowanej ceny.

 

Zgłoszenie udziału:

– Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu prosimy rejestrować pod linkiem: https://pzpb.sorga.pl/rekrutacja?r=Warsztaty. Każde otrzymane zgłoszenie jest potwierdzone odrębnym mailem. Udział w webinarze jest bezpłatny.

– Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820