Szanowni Państwo,

w najbliższy czwartek 28 września zapraszamy na kolejny webinar E-Akademii PZPB – Czwartki z Prawem “Roszczenia w procesie budowlanym – jak nimi zarządzać, jak ich dochodzić i jak się przed nimi bronić?”.

Celem webinaru jest omówienie praktycznych aspektów zarządzania roszczeniami w procesie budowlanym, zarówno na etapie przedsądowym, jak również podczas postępowania sądowego.

Agenda:

  • jakie roszczenia mogą przysługiwać stronom procesu budowlanego – omówienie przykładów najczęściej występujących rodzajów roszczeń
  • skuteczne zgłoszenie roszczenia – jakie czynności formalne należy podjąć?
  • procedura rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia – w jakich przypadkach zamawiający publiczny może uznać roszczenie
  • postanowienia umowy o zamówienie publiczne (klauzule zmiany umowy) a dodatkowe roszczenia
  • potrącenie wzajemnych roszczeń a zarzut potrącenia w procesie sądowym
  • wpływ przepisów kodeksu postepowania cywilnego – postepowania gospodarczego – na zarządzanie procesem inwestycyjnym

Webinar skierowany jest do wykonawców robót budowanych, inwestorów prywatnych, zamawiających publicznych, w tym do osób zarządzających procesem inwestycyjnym w zakresie merytorycznym (technicznym) tj. inspektorzy, kierownicy robót budowlanych, pracownicy działów inwestycyjnych, a także do osób nadzorujących administracyjnie proces inwestycyjny, zajmujących się dokonywaniem rozliczeń inwestycji, pracowników działów prawnych.

Prowadzące:

Katarzyna Zadykowicz-Sokół  | radca prawny – partner zarządzający Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy

Praktyk w dziedzinie prawa zamówień publicznych i kompleksowej obsługi procesu inwestycyjnego. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie reprezentuje interesy zamawiających i wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie robót budowlanych. Posiada duże doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów uczestniczących w realizacji inwestycji liniowych. Doradza beneficjentom w  postępowaniach konkursowych mających na celu wyłonienie wykonawców robót budowlanych, usług i dostaw finansowanych z funduszy UE.

Anna Onopiuk | radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy

Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze realizacji inwestycji budowlanych, zarówno na zlecenie inwestorów jak i wykonawców. Doradza uczestnikom procesu inwestycyjnego na każdym etapie realizacji robót budowlanych. Reprezentuje uczestników inwestycji budowlanych, zarówno wykonawców, jak i inwestorów, w tym zamawiających publicznych, w zakresie robót i prac projektowych w sporach związanych z procesem inwestycyjnym, w tym m. in. w sprawach o kary umowne, roszczenia wynikające z robót dodatkowych, roszczenia z gwarancji i rękojmi oraz odszkodowania. 

 

Zgłoszenie udziału

– Rejestracja uczestnictwa: https://pzpb.sorga.pl/rekrutacja?r=Warsztaty Każde otrzymane zgłoszenie jest potwierdzone odrębnym mailem. Udział w webinarze jest bezpłatny.

– Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820