Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego z 9 marca 2023 roku wprowadza szereg istotnych zmian, które zasadniczo wchodzą w życie 1 lipca 2023 roku. Zmiany te mają charakter przekrojowy, a część już wywołuje liczne wątpliwości jak np. zmiany ograniczające jawność postępowania czy nowe zasady formułowania wniosków dowodowych. Ponownie po nowelizacji z 2019 roku zmieniają się zasady uzasadniania postanowień ich zaskarżania. Wszystko to i inne zmiany będzie miało bezpośredni wpływ na prowadzenie postępowań cywilnych.

Agenda
Podczas spotkania omówimy wybrane zagadnienia wynikające z powyższej nowelizacji m.in:

  • zmiany w przedmiocie właściwości rzeczowej sądu okręgowego i kosztów procesu
  • nowe wymogi formalne formułowania wniosków dowodowych;
  • nowe zasady dot. doręczeń, w tym wnoszenia pism procesowych jako paczek;
  • zmiany w posiedzeniu przygotowawczym;
  • ograniczenia jawności rozprawy;
  • zmiany w uzasadnianiu postanowień i ich zaskarżaniu.

Kogo zapraszamy?
Prawników i wszystkie osoby zaangażowane w prowadzenie postępowań sądowych.

Prowadzący:
Jordan Zafirow – adwokat, partner w kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr, członek zespołu rozwiązywania sporów. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych i arbitrażowych, w tym przed ICC, dotyczących projektów infrastrukturalnych, realizacji umów, a także sporów z zakresu umów opcji walutowych, instrumentów finansowych oraz związanych z odpowiedzialnością deliktową. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze procesowej podmiotów gospodarczych w sprawach cywilnych i handlowych oraz osób fizycznych w sprawach cywilnych i karnych

Maciej Gniewosz – adwokat, managing associate w kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr, członek zespołu rozwiązywania sporów. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów gospodarczych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi oraz spraw karnych, w tym karnych gospodarczych. Reprezentuje klientów w sporach z zakresu inwestycji infrastrukturalnych, w tym realizowanych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC, transakcji M&A, wykonywania umów handlowych oraz doradztwa inwestycyjnego. Posiada doświadczenie w sprawach dotyczących przestępczości gospodarczej, reprezentując oskarżonych i pokrzywdzonych; goradza w sprawach karnych, w tym transgranicznych.

Zgłoszenie udziału:
– Zgłoszenia prosimy rejestrować pod linkiem: https://pzpb.sorga.pl/rekrutacja?r=Warsztaty. Każde otrzymane zgłoszenie jest potwierdzone odrębnym mailem.
– Udział w webinarze jest bezpłatny. Za udział w wydarzeniu można uzyskać punkty szkoleniowe w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego.
– Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820