Struktura

Przewodniczący Komitetu Projektowania i Usług Inżynierskich:
Cezary Saganowski

Email kontaktowy: komitetprojektowania@pzpb.com.pl

Obszarem działania Komitetu jest

  • rozwój sektora budowlanego w obszarze projektowania i usług inżynierskich,
  • współpraca z wykonawcami w obszarze projektowania i usług inżynierskich w celu zwiększenia efektywności i przewidywalności prowadzenia działalności gospodarczej na tym rynku,
  • promocja dobrych wzorów i praktyk działania w obszarze projektowania i usług inżynierskich,
  • pogłębianie wiedzy i wymiana doświadczeń,
  • rozwój wzajemnych relacji biznesowych pomiędzy członkami Komitetu oraz członkami PZPB,
  • współpraca z izbami, organizacjami oraz środowiskiem naukowym i eksperckim, działającym w obszarze związanym z działaniem Komitetu.

Aktualności