RADA KOORDYNACYJNA

Rada Koordynacyjna Organizacji Budowlanych została powołana podczas Kongresu Budownictwa Polskiego w Poznaniu.
Utworzona w wyniku konsultacji z organizacjami działającymi w sektorze budownictwa, ma za zadanie koordynować działania sygnatariuszy i wzmacniać siłę zjednoczonego głosu branży w wybranych wspólnych obszarach. Rada nie będzie ingerować w działalności organizacji i nie będzie naruszać autonomiczności sygnatariuszy.

Sygnatariusze Rady Koordynacyjnej Organizacji Budowlanych:

 • ECC BIM – Europejskie Centrum Certyfikacji BIM
 • IGEOS – Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
 • IGG – Izba Gospodarcza Gazownictwa
 • IGTL – Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • OIGD – Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
 • PCOCE – Polski Klaster Eksporterów Budownictwa
 • PKD – Polski  Kongres Drogowy
 • POiD – Związek Polskie Okna i Drzwi
 • Polskie Towarzystwo Politechniczne
 • Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
 • PZFD – Polski Związek Firm Deweloperskich
 • PZPB – Polski Związek Pracodawców Budownictwa
 • PZPK – Polski Związek Producentów Kruszyw
 • ZOPI – Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów
 • Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa

Wszyscy sygnatariusze podpisali dokument inicjujący działalność Organizacji – Deklaracja ws utworzenia Rady Koordynacyjnej

DOKUMENTY

Rada Koordynacyjna Organizacji Budowlanych jest otwarta na nowych członków, dlatego zapraszamy do wspierania jej działań oraz zapoznania się z Regulaminem Organizacji.
Zgłoszenie następuje przez wypełnienie Deklaracji Przystąpienia do Rady, a decyzję o przyjęciu nowych członków podejmuje Komitet Sterujący Rady.

RADA KOORDYNACYJNA – deklaracja przystąpienia

RADA KOORDYNACYJNA – regulamin

Aktualności