Polski Związek Pracodawców Budownictwa wychodząc naprzeciw trudnościom branży związanym z brakiem wykwalifikowanych pracowników budowlanych, angażując się w politykę edukacyjną naszego państwa postanowił zaangażować się w projekt: ?Nasz Uczeń. Nasz Pracownik?, koordynowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, którego celem jest opracowanie modelowego programu praktycznej nauki zawodu.
Potrzeba współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi/branżowymi a przedsiębiorcami jest kluczowa dla edukacji i rozumiana przez wszystkie strony uczestniczące w procesie nauczania zawodu. Kierując się zasadą, że jakość kształcenia bezpośrednio wpływa na jego efekty, czyli m.in. na poziom kwalifikacji młodych pracowników, postanowiliśmy wspólnie z naszymi partnerami: firmami Warbud S.A. i Erbud S.A. opracować modelowy program praktycznej nauki zawodu dla branży budowlanej obejmujący zasady zapewnienia jakości kształcenia praktycznego wraz z narzędziem do ich weryfikacji.
Wiemy, że najlepszy efekt otrzymamy współpracując z szerokim gronem wybitnych specjalistów w zakresie praktycznej nauki zawodu, posiadających wiedzę i praktyczne doświadczenie zarówno w kwestiach związanych z organizacją nauki jak i potrzebami pracodawców.

Mając na uwadze powyższe, pragniemy zaprosić Państwa do współpracy w przedmiotowym projekcie. Chcielibyśmy zaproponować Państwu bezpośredni udział w tworzeniu modelu kształcenia, w którym ważną rolę spełniają dobrze wyposażone centra kształcenia praktycznego i ścisła współpraca z pracodawcami, a każdy uczeń część kształcenia zawodowego realizuje u pracodawcy. Opiniując i rekomendując określone rozwiązania przyczynią się Państwo do stworzenia programu, który będzie mógł zostać wdrożony przez szkoły w procesie edukacji młodzieży. Państwa wkład w tworzenie programu, zapewni powstanie rozwiązania, które w najwyższym stopniu będzie spełniało oczekiwania Państwa i Państwa uczniów – przyszłych pracowników branży budowlanej.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z kierownikiem projektu Magdaleną Lewandowską – m.lewandowska@pzpb.com.pl,
tel. 607 88 44 00.

Poniżej znajdą Państwo list PZPB skierowany do szkół  i centrów kształcenia oraz formularz Deklaracji Współpracy przy projekcie

List do szkół
Deklaracja Współpracy w ramach projektu “Nasz Uczeń Nasz Pracownik”

Do projektu już przystąpili:

 1. Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. S. Noakowskiego w Warszawie
 2. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach
 3. Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie
 4. Zespół Szkół nr 23 w Warszawie
 5. Zespół Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim
 6. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim
 7. Zespół Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP “Chemobudowa-Kraków” S.A. w Krakowie
 8. Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy
 9. Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Łodzi
 10. Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie
 11. Zespół Szkół Budowlano-Technicznych im. dr S. Kopcińskiego w Łodzi
 12. Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu
 13. Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku
 14. Zespół Szkół Nr 34 im. Mieszka I w Warszawie
 15. Zespół Szkół Technicznych w Toruniu
 16. Zespół Szkół Budowlanych we Wrocławiu