Przyjęcie w poczet członków Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa następuje w wyniku pozytywnego rozpatrzenia deklaracji członkowskiej, przesłanej do Biura Związku wraz z Ankietą kandydata, krótką informacją o działalności firmy oraz aktualnym odpisem z KRS.

Według postanowień statutu PZPB członkostwo w naszej organizacji możliwe jest w formie Członka zwyczajnego, zbiorowego lub wspierającego: