Proces przygotowania Kongresu przebiega w oparciu o prace pięciu Komitetów Obszarowych, na czele których stanęli wybitni eksperci, naukowcy, praktycy, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem inspirują uczestników do pogłębionych analiz i realnych rekomendacji.

Zadania Obszarowych Komitetów Programowych

 • Ocena aktualnej sytuacji w przedmiotowym obszarze,
 • Przygotowanie strategicznych, konkretnych propozycji w przedmiotowych obszarze,
 • Propozycje osób z branży oraz osób reprezentujących instytucje publiczne i interesariuszy branży do prac w poszczególnych Komitetach,
 • Przygotowanie wraz z Komitetem Wykonawczym scenariusza i obsady personalnej debaty plenarnej we właściwym dla Komitetu Programowego obszarze
 • Bieżąca prezentacja wyników prac Komitetu i zawartych w nich ocen, analiz, propozycji, etc.

Uczestnicy prac Komitetów Obszarowych

Dobre Prawo, Dobre Budownictwo

Przewodniczący

Prof. nadzw. dr hab. Przemysław Drapała, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego, kancelaria JDP.

Członkowie:

 • Michał Wrzosek, PERI
 • Jan Styliński, PZPB
 • Konrad Płochocki, Polski Związek Firm Deweloperskich
 • Maciej Gładyga, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • Piotr Faryna, Railway Business Forum
 • Włodzimierz Mucha, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
 • Agnieszka Klajda, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
 • Mariusz Rymarz, Mota-Engil Central Europe S.A.
 • Piotr Nowak, TORPOL S.A.

Innowacje i nowe technologie

Przewodniczący – Prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydz. Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej,

Członkowie:

 • Robert Geryło, ITB
 • Wiktor Piwkowski, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
 • Bohdan Lisowski, SARP
 • Przemysław Kuśmierczyk, Budimex
 • Marcin Kruk, IMBiGS, Sieć Łukasiewicz
 • Paweł Pichniarczyk, ICiMB, Sieć Łukasiewicz
 • Przemysław Janiszewski, Unibep
 • Przemysław Dziąg, Polski Zwiazek Firm Deweloperskich
 • Leszek Gołąbiecki, Unibep
 • Zbigniew Kotlarek ? Polski Kongres Drogowy
 • Krzysztof Kaczorek ? Politechnika Warszawska, Wydz. Inż. Lądowej
 • Sławomir Mikuła ? Amage Systems
 • Andrzej Czapczuk, FBI Tasbud
 • Marta Kadela
 • Kamil Marjanek, Foamax

Ekonomia i finanse

Przewodniczący – dr Damian Kaźmierczak, Główny Ekonomista Polskiego Związku  Pracodawców Budownictwa, adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego,

Członkowie:

 • Norbert Jeziołowicz, Związek Banków Polskich
 • Zbigniew Kamecki, Budimex
 • Przemysław Dziąg, Polski Związek Firm Deweloperskich
 • Maciej Gładyga, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • Krzysztof Mleczak, Exito Broker
 • Marcin Demiańczuk, GrECo
 • Andrzej Puta, Euler Hermes
 • Adam Kosiński, Ergo Hestia
 • Robert Dębecki, KUKE
 • Joanna Domańska, Interrisk
 • Anna Glanowska-Szpor, ING Bank Śląski
 • Anna Łopaciuk, BGK
 • Piotr Galas, PKO BP
 • Piotr Bienias, Mota Engil
 • Jakub Chojnacki, PORR

Energia i Środowisko

Przewodniczący – Ewelina Karp-Kręglicka, vce Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Dyrektor ds. jakości Budimex

Członkowie:

 • Bogdan Pilch, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska,
 • Norbert Jeziołowicz, Związek Banków Polskich
 • Zbigniew Kledyński, Polska Izba Inżynierów Budownictwa
 • Przemysław Janiszewski, Unibep, Komitet Energii PZPB
 • Przemysław Dziąg, Polski Związek Firm Deweloperskich
 • Monika Silva, IGEOS
 • Janusz Komurkiewicz, Związek Polskie Okna i Drzwi
 • Artur Gaszewski, Keller
 • Włodzimierz Mucha, Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Rynek pracy i kształcenie

Przewodniczący – Cezary Mączka, Członek Zarządu Budimex SA, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi,

Członkowie:

 • Magdalena Lewandowska, PZPB
 • Krystyna Boczkowska, Fundacja Liderek Biznesu
 • Józef Zubelewicz, PZPB
 • Beata Hajduk, PERI
 • Krzysztof Kozioł, PERI
 • Zbigniew Kledyński, Polska Izba Inżynierów Budownictwa
 • Michał Wrzosek, PERI
 • Artur Gaszewski, Keller
 • Krzysztof Olewnik, Budimex
 • Andrzej Minasowicz, Polskie Stowarzyszenie Menadżerów Budownictwa
 • Krzysztof Kaczorek, Politechnika Warszawska, Wydz. Inż. Lądowej
 • Michał Wysłocki, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy
 • Monika Pawłowska
 • Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska – EcoCoach
 • Krzysztof Olewnik, Budimex