Kongres Budownictwa Polskiego, 12?13.04.22, Poznan Congress Centre, Poznań

To nadzwyczajne dwudniowe spotkanie przedstawicieli sektora budownictwa i branż towarzyszących, obejmujące cykl debat, wykładów i obrad z udziałem liderów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów oraz przedstawicieli sektora finansów, ubezpieczeń i administracji państwowej, mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne naszego kraju.

W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty, prowadzone będą rozmowy o segmentach najistotniejszych dla polskiej gospodarki ? budownictwie drogowym, kubaturowym, kolei, hydrotechnice, energetyce i ochronie środowiska.

Proces przygotowania Kongresu przebiega w oparciu o prace pięciu Komitetów Obszarowych, na czele których stanęli wybitni eksperci, naukowcy, praktycy, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem inspirują uczestników do pogłębionych analiz i realnych rekomendacji. Opracowywane obszary to:

 • Dobre Prawo, Dobre Budownictwo,
 • Energia i Środowisko,
 • Innowacje i nowe technologie,
 • Rynek pracy i kształcenie,
 • Ekonomia i finanse.

?? Dwa dni, pięć bloków tematycznych, kilkanaście debat z udziałem przedsiębiorców, top managerów, przedstawicieli świata nauki i administracji rządowej. Przedstawimy nie tylko największe problemy sektora budownictwa, ale także strategie współpracy, racjonalne rozwiązania i kierunki, które pozwolą nam na rzetelną realizację kontraktów. A to wszystko na bazie przepisów regulujących prawa i obowiązki strony zamawiającej i wykonawczej?

Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Poza sesjami obszarowymi odbędą się spotkania w formie okrągłych stołów, poświęcone kluczowym problemom branży budowlanej, tj. waloryzacji, zagrożeniu kumulacji robót budowlanych, nadzwyczajnym wzrostom cen materiałów budowlanych, kryzysowi na rynku pracy czy ograniczeniu finansowania inwestycji. Kluczową platformą dyskusji będzie Polski Pentagon Budowlany integrujący w osiąganiu konsensusu przedstawicieli rządu, samorządu, wykonawców, banków i ubezpieczycieli.

Organizatorami Kongresu Budownictwa Polskiego są: Polski Związek Pracodawców Budownictwa i Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Więcej informacji:

 • Kongres Budownictwa Polskiego ? kongresbudownictwa.eu

 • Organizatorzy: PZPB ? pzpb.com.pl, MTP ? www.mtp.pl

Zapraszamy również:

 • Facebook: https://www.facebook.com/pzpbcompl
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/polskizwiazekpracodawcowbudownictwa
 • Twitter: https://twitter.com/_pzpb
 • Dodatkowe informacje organizacyjne: kbp@pzpb.com.pl, 22 114 95 26
 • Dodatkowe informacje dla mediów: e.kruppik@pzpb.com.pl, 607 780 820